Zpět

Výrobce oken a dveří čekají změny v legislativě

V Česku se připravuje nová norma řešící problematiku zabudování otvorových výplní (nejčastěji oken a dveří) do staveb. Je totiž obecně známo, že po nesprávně provedeném zabudování otvorová výplň nejen neplní bezchybně všechny svoje funkce, ale také nemusí vyhovovat normovým požadavkům, které jsou na budovu kladeny.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Proto je v přípravě nová ČSN 74 6076 Okna a dveře – Použití ve stavebnictví – Část 1: Technické požadavky, Část:2 Požadavky na zabudování, která zásadním způsobem zpřesní montáž oken a dveří do budov.
Další zpřesnění požadavků přináší Směrnice evropského parlamentu a rady číslo 2002/91 ES a její prováděcí vyhláška č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov.

Výrobci a dodavatelé oken a dveří se tak mohou s těmito změnami seznámit, aby se jejich výrobky mohli uplatnit na trhu v souladu s legislativou. Detailní seznámení s těmito předpisy je hlavním cílem letošního III. ročníku celostátního odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, který se uskuteční 30.-31. října v Hradci Králové.
Toto největší setkání odborné veřejnosti z oboru projektování, výroba a montáž otvorových výplní pořádá společnost Stavokonzult za odborné garance soudně znaleckého ústavu Centrum stavebního inženýrství. Účast na loňském ročníku přesáhla 520 osob. Bližší informace o semináři a jeho program jsou uveřejněny na webové stránce www.stavokonzult.cz.

Přihlášku na seminář najdete ZDE.