Zpět

V Novom Meste nad Váhom pripravujú výstavbu päť bytových domov

V Novom Meste nad Váhom plánujú za rok a päť mesiacov postaviť päť nových bytových domov spolu so sto nájomnými bytmi vrátane technickej infraštruktúry. Predpokladané náklady stavebných prác, ktoré by mali trvať od začiatku júna 2009 do konca októbra 2010, predstavujú 110 mil. Sk (3,65 mil. €) bez dane z pridanej hodnoty.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Ide o druhú etapu výstavby bytových domov na miestnej Čachtickej ulici. Vyplýva to z podmienok verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Stavebné práce majú byť financované z prostriedkov dotácie z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na obstarávanie nájomných bytov a výstavbu technickej vybavenosti, z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a rozpočtu mesta.

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do 9. decembra, lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 15. decembra tohto roka. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Jednou z podmienok účasti v súťaži je dosiahnutie ročného obratu zo stavebnej činnosti v rokoch 2005 až 2007 vo výške najmenej 100 mil. Sk (3,32 mil. €). Verejná súťaž môže byť zrušená v prípade neposkytnutia uvedenej dotácie a úveru, ako aj prevýšenia priemerného oprávneného nákladu stavby 24 700 Sk (819,89 €) na štvorcový meter podlahovej plochy bytu u všetkých uchádzačov.

 

zdroj: www.sita.sk