Zpět

V Detve plánujú postaviť dom s 39 bytmi za 53 mil. Sk bez dane

Stavba päťposchodového bytového domu v mestskej časti Dolinky by sa mala začať v júli 2009, ukončená má byť do konca marca 2011.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

V Detve plánujú postaviť päťposchodový bytový dom s 39 nájomnými bytmi a predpokladanými nákladmi 52,92 mil. Sk (1,76 mil. €) bez dane z pridanej hodnoty. Stavba nájomného domu v mestskej časti Dolinky by sa mala začať v júli budúceho roka a ukončená by mala byť do konca marca 2011. Ako ďalej vyplýva z podmienok vyhlásenej verejnej súťaže, záujemcovia majú požiadať o súťažné podklady do 08. novembra. Ponuky je potrebné predložiť do 20. novembra a otvárať sa majú 21. novembra tohto roka. Pri vyhodnocovaní ponúk bude rozhodovať najnižšia cena. Vyplýva to z informácií uverejnených vo Vestníku verejného obstarávania.

Uchádzači o získanie zákazky musia napríklad predložiť výpisy ziskov a strát za roky 2006 a 2007 s minimálnym ročným obratom zo stavebnej činnosti 60 mil. Sk (1,99 mil. €). K ďalším podmienkam patrí predloženie zoznamu realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich päť rokov, kde uchádzač bol vyšším dodávateľom a cena obstarávania bola najmenej u troch stavieb vyššia ako 25 mil. Sk (829,85 tis. €) vrátane dane na jednu zmluvu. Stavba nájomného bytového domu má byť financovaná z prostriedkov ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, Štátneho fondu rozvoja bývania a mesta Detva.

 

Zdroj: www.sita.sk
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]