Zpět

V Davli a okolí ekologicky odvádějí odpadní vody

Na plný výkon běží čistírna odpadních vod v obci Davle ve Středočeském kraji. Na ni je napojeno celkem 455 nových kanalizačních přípojek v Davli i okolních obcích. Stavbu v hodnotě bezmála 76 milionů korun vybudovala společnost Skanska CZ od srpna 2005 do listopadu 2007. V její první fázi vznikla čistírna a velká část přípojek, ve druhé byly vybudovány další kanalizační přípojky na základě dodatečných požadavků obce Davle. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancoval ho i Státní fond životního prostředí ČR a obec Davle.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

„V Davli a jejích místních částech Sloup, Sázava a Kilián doposud kanalizace nebyla a většina domů měla vlastní žumpy. Místním obyvatelům nová kanalizace přinesla výrazně vyšší komfort bydlení a díky napojení na novou čistírnu se snížila ekologická zátěž půdy v oblasti, která přispěje i k čistotě Vltavy,“ říká manažer projektu Antonín Marek ze společnosti Skanska CZ.

Kanalizační síť se skládá z 14 kilometrů hlavního řadu a 9 kilometrů přípojek. Jde o tlakovou kanalizaci, na niž jsou použity trubky výrazně nižšího průměru, které oproti klasické kanalizaci také nemusí být tak hluboko v zemi. Hlavním důvodem pro toto řešení byl kopcovitý terén v oblasti a obtížné geologické podmínky. Velká část přípojek je umístěna ve skalnatém podloží a bylo nutné je razit pomocí frézy.

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod má kapacitu 1.630 obyvatel a denně jí projde až 170 metrů krychlových odpadních vod. Zkušební provoz nové čistírny byl spuštěn již v listopadu roku 2006, nyní je ukončen, vyhodnocen a celý projekt běží v trvalém provozu. Výstavba kanalizace probíhala v pěti etapách, na konci roku 2006 obec přiobjednala dalších 30 kanalizačních přípojek, čímž se počet čerpacích šachet zvednul na konečných 455.

 

Základní údaje:
Název projektu: Davle – tlaková kanalizace a ČOV
Lokalita: Středočeský kraj, obec Davle
Investor: obec Davle s využitím prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a FONDU Evropské unie
Projektant: Zdeněk Pytelka
Zhotovitel: Skanska CZ a.s.
Cena: 75,7 milionu korun včetně DPH
Doba výstavby: srpen 2005 – listopad 2007
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]