Zpět

Třetí ročník soutěže TONDACH Pálená střecha 2007 potvrdil vysoký zájem mezi pokrývači

V soutěži TONDACH Pálená střecha 2007 byli již potřetí oceněni nejlepší pokrývači. Letošní ročník se přitom stal důkazem velmi vysoké kvality všech přihlášených prací a skutečnosti, že pokrývačské firmy dbají na svoje renomé. Do soutěže, která nabízí pokrývačům získat pro svoji firmu vysokou prestiž, bylo letos přihlášeno 75 staveb. Autoři nejlepších z nich převzali ocenění na slavnostním večeru, který uspořádala firma TONDACH v rámci veletrhu Střechy Praha 2008.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

I v letošním ročníku mohli zájemci z řad pokrývačských firem přihlásit svoje práce do kategorií Rodinný dům, Historická a církevní budova, Obytný (činžovní) dům a Obecně prospěšná budova.
Dle regulí byla ocenění v podobě základních tašek z produkce firmy TONDACH Česká republika připravena pro osm nejlepších soutěžních prací. V kategoriích Rodinný dům a Historická a církevní budova byla vyhlášena první tři místa, v dalších dvou kategoriích odměnu získala vždy pouze nejlepší stavba.
O ocenění se přitom mohly ucházet pouze díla s termínem dokončení od 1. října 2006 do 31. října 2007. U přihlášených prací nebylo rozlišováno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci. Jedinou závaznou podmínkou byla, podobně jako v předešlých ročnících, kompletní realizace střechy v systému TONDACH.

Kvalitu prací posuzovali odborníci

Spolu s firmou TONDACH se dalšími spoluvyhlašovateli stala Fakulta stavební Vysokého učení technického Brno a Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Mediálními partnery soutěže byly opět tituly Stavitel a Střechy, Fasády a Izolace.
Porotě, kterou čekalo nelehké rozhodování, předsedal Antonín Fajkoš z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Dále se na hodnocení podíleli: Eva Hellerová, soudní znalec se specializací na střechy a střešní pláště, Petr Klabouch z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Jitka Korčeková z časopisu Stavitel, Alena Georgiadisová z časopisu Střechy, Fasády, Izolace, Hana Solařová z časopisu Stavebnictví a interiér (jako host) a Vojtěch Stokláska, ředitel společnosti TONDACH Česká republika.

Rodinných domů byla většina
Již tradičně měly největší zastoupení mezi 75 přihlášenými pracemi realizace rodinných domů. V letošním roce se této kategorie účastnilo 40 staveb. V počtu realizací s 16 přihlášenými stavbami následovala kategorie Historická a církevní budova, kategorie Obytný (činžovní) dům se zúčastnilo 10 prací a dalších 9 objektů soutěžilo v kategorii Obecně prospěšná budova.
Stejně jako v předešlých ročnících, i letos převažovaly mezi přihlášenými rodinnými domy novostavby. Potěšující přitom je, že standardem se již stala jak velmi vysoká kvalita provedení všech přihlášených prací, tak precizní řešení všech detailů.
Zajímavý přehled nabídl i seznam zúčastněných firem. Přihlášeni byli jak mnozí z těch, kteří se zúčastnili již minulých ročníků (a někteří byli oceněni tehdy i letos), tak se objevila i zcela nová jména. Právě tito „nováčci“ však velmi potěšili velmi vysokou kvalitou předvedených prací a mnozí z nich si získali za svá díla ocenění.


RD – 1. místo – rodinný dům Žernovka

Oceněné stavby dle jednotlivých kategorií
Ve vysoké konkurenci v kategorii Rodinný dům vybojovala hned dvakrát cenu firma Střechy Vrňata & Žáčik. První místo si firma odnesla za realizaci rodinného domu Žernovka, třetí pak za Altán Hrnčíře. Za kvalitní provedení střechy srubového domu v Halenkově byla druhou cenou odměněna firma Stavitelství Střechy.
Firma Antonín Vrňata si vybojovala první místo v kategorii Historická a církevní budova, a to za střechu na kapli sv. Rocha. Firmě Kratochvíl střechy přináleželo druhé místo za provedení střech hospodářských budov zámku Kunratice. Třetí cenu si odnesla firma A-Z Bau za realizaci Valdštejnské jízdárny v Praze.
V kategorii Obytný (činžovní) dům byla za vlastní provedení střechy obytného domu Husova 211/80 a 463/80a v Liberci odměněna firma Stanislav Pozník, dodavatelem materiálu pak byla firma Luděk Hák – Velus.
Firma H & B delta, která také patří k pravidelným účastníkům soutěže, si letos odnesla ocenění v kategorii Obecně prospěšná budova, a to za poštu Kroměříž.


RD – 2. místo – Srubový dům – Halenkov

Soutěž čeká mezinárodní budoucnost
Se třetím ročníkem zároveň soutěž TONDACH Pálená střecha mění svoji dosavadní podobu, a to na mezinárodní vícekolovou soutěž. Informace o nových podmínkách tohoto pokrývačského klání budou zveřejněny v nejbližší době.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]