Zpět 12 fotografií

Trendy v nízkoenergetickém bydlení

Současné trendy v bydlení v ČR
Zejména v posledním roce se trh s byty v ČR výrazně mění. Mezi developery je větší konkurence, v některých lokalitách již nabídka vyrovnala poptávku a oblasti energetických úspor pomohl výrazný nárůst cen energií. To vede nejen k segmentaci trhu, tlaku na kvalitu nově stavěných projektů, ale také k implementaci energeticky úsporných řešení. JRD jako lídr trhu s nízkoenergetickými byty tento vývoj kvituje. Obrat nastal také v nákupním chování klientů. „Zákazníci k nám přicházejí již obeznámeni se základními informacemi o nízkoenergetických stavebních řešeních nejen na úrovni uživatelské, ale i technické,“ říká Jan Řežáb, jednatel společnosti JRD.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Pro stavebníky je realizace nízkoenergetických domů podstatně náročnější než u běžné výstavby. I zde můžeme zaznamenávat trendy, jejichž cílem je zpříjemnit a ještě více zúspornit budoucí užívání staveb. Mezi klíčové trendy současnosti patří:

  • Důraz na kvalitní řešení detailů a neprůvzdušnost stavby
  • Důraz na akumulační schopnosti konstrukcí
  • Kvalitní okna (ideálně s trojskly) orientovaná na jih
  • Pohodlné bydlení v létě a s tím související využívání automatických systémů stínění oken
  • Decentralizované systémy větrání s rekuperací
  • Decentralizovaný systém solárního ohřevu teplé vody
  • Jednoduchost ovládání pro budoucí uživatele bytů

Od ledna 2009 bude v České republice zavedena významná novinka – povinnost uvádět energetické štítky na nově postavených nebo zrekonstruovaných budovách. Pomocí těchto štítků bude moci každý kupující, nájemník nebo stavebník snadno zjistit, kolik ho bude stát energetický provoz nemovitosti. Budovy jsou rozděleny do kategorií A až G podle měřené spotřeby energie na podlahovou plochu (kWh/m2), domy s horším energetickým hodnocením než C by vůbec neměly dostat stavební povolení. JRD jako jediný developer nízkoenergetických bytových domů navrhuje a realizuje od svého založení v roce 2003 všechny své projekty v energetické třídě A, tedy mimořádně úsporné, v případě bytového domu s měrnou spo-třebou energií vždy nižší než 43 kWh/m2/rok. Spotřeba nyní připravovaných projektů se pohybuje kolem 20 kWh/m2/rok.

Projekty JRD

Viladomy U Obory
Na jaře 2009 bude zahájena výstavba nízkoenergetického bytového areálu Viladomy U Obory v pražské Uhříněvsi. Tato městská část nabízí krásné bydlení v klidu a zeleni na jiho-východním okraji Prahy a v posledních letech se stala velmi žádanou příměstskou lokalitou pro bydlení. Hlavní příčinou je neustále se rozrůstající a zkvalitňující občanská vybavenost v kombinaci s dobrou dopravní dostupností do centra.
Domy jsou umístěny v nejklidnější části této lokality, v příjemném prostředí zástavby rodinných domků s přímým propojením do místního parku Obora a možností procházky až k Podleskému rybníku. Areál tvořený třemi viladomy nabídne 37 bytů o velikosti 2+kk až 4+kk s velkorysými předzahrádkami, balkóny či terasami. Dokončen by měl být v první polo-vině roku 2010. Celý projekt je navržen z velmi kvalitních materiálů, což také potvrzuje energetický štítek v třídě ENB – A (velmi úsporná). Architektem tohoto projektu jsou architekti z kanceláře RH-Arch.

Nízkoenergetický bytový areál Dolní Měcholupy IV
V pražské městské části Dolní Měcholupy v tuto chvíli roste dosud největší nízkoenergetický bytový areál Dolní Měcholupy IV. Dokončen bude na jaře roku 2009. Budoucím obyvatelům nabídne 43 bytů o velikosti 1+kk až 4+kk. Komplex je umístěn v ulici Na návsi, uprostřed přírody, ale v místě s velmi dobrým dopravním spojením do centra Prahy. Velkou výhodou je bezbariérové řešení domu a vybavení výtahem s nástupní stanicí v podzemních garážích. Soukromí obyvatel zajišťuje uzavřený zatravněný pozemek se vzrostlými stromy. Stejně jako předchozí projekty JRD je tento projekt od zahájení výstavby téměř vyprodán. V současné době zde zbývá k prodeji pouze 1 byt a komerční prostor pro umístění kavárny.

Kromě nejmenších bytů, které budou vybaveny větráním s rekuperací, nabídnou všechny byty teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla jednotkami DUPLEX společnosti ATREA. Střechy nad schodišti budou osazeny solárně termickými kolektory napojenými na zásobníky ohřevu teplé vody, jižní části šikmých střech pak fotovoltaickými systémy o celkovém instalovaném výkonu cca 25 KWp.

V Nízkoenergetickém areálu Dolní Měcholupy IV budou ve spolupráci s ČVUT v rámci pro-gramu aplikovaného výzkumu „Trvalá prosperita“ realizovány 2 výzkumné úkoly: instalace měřící soustavy v bytě a následné měření a instalace soustavy kombinovaných solárně-termicko-fotovoltaických kolektorů.

V projektu bude realizován i jeden energeticky nulový byt o velikosti 175 m2 a zahradou 700 m2, v níž bude uložen solankový zemní výměník. Cílem této realizace je vyzkoušet si „extrémní přístup“ k úsporám energií při provozu bytu a sledování mnoha parametrů za jeho provozu. „Od této realizace si slibujeme teoretické i praktické ověření těchto investičně maximalistických řešení s ohledem na efektivnost investice, zvýšení uživatelského komfortu, energetickou návratnost jednotlivých prvků a jejich reálné využití při provozu. K tomu nám pomůže instalace poměrně náročného systému měření energetických toků společně s ČVUT Praha ve více než 40 měřených místech,“ říká Jan Řežáb, jednatel společnosti JRD. Akumulační nádrž je centrem vytápěcího a větracího systému. Budou zde proto sledovány všechny energetické vstupy a výstupy. Jako energetické vstupy, tedy zdroje energie, jsou napojeny: okruh teplovodních solárních kolektorů, okruh s výměníkem v krbové vložce, elektrické patrony. Jako výstupy, tedy odběratelé energie, budou sledovány: systém průtočného ohřevu teplé vody, výměník ve vzduchotechnické jednotce a dále teplota po výšce akumulační nádrže. Centrální akumulační nádrž a navržené teplovzdušné vytápění v tomto bytě zajišťuje úzké spojení mezi vytápěním a vzduchotechnikou. Sledování bude zaměřeno na základní hodnoty pro vyhodnocení a odhad celkové energetické bilance bytu, chování a vliv uživatelů na provoz a přínos solankového výměníku. Měření budou zaměřena na: solankový okruh, čerstvý vzduch, teplotu v interiéru, větrací vzduch, odvětrávaný vzduch, kvalitu vzduchu – CO2.

Vily Dolní Měcholupy V a Vila Dolní Měcholupy VI
Přímo na Nízkoenergetický bytový areál Dolní Měcholupy IV bude navazovat projekt Vily Dolní Měcholupy V tvořený dvěma samostatnými nízkoenergetickými vilovými domy se sedmi bytovými jednotkami o velikosti 2+kk až 4+kk. Tento projekt také nabídne jednu absolutní novinku, kterou je energeticky pasivní byt „na zkoušku“. Jan Řežáb ze společnosti JRD k této novince říká: „Pasivní byt „na zkoušku“ jsme se rozhodli realizovat s naším spoluinvestorem, společností ATREA, z důvodu zvyšování povědomí o nízkoenergetickém a energeticky pasivním bydlení. Pasivní byt „na zkoušku“ bude určen ke krátkodobému, maximálně týdennímu, pronájmu. Klienti, ale i odborná veřejnost si budou moci v praxi vyzkoušet výrazné zvýšení kvality vnitřního prostředí dané použitím vyspělých technologií aplikovaných na projektech JRD. Sloužit by měl především zájemcům o takovéto byty z řad laiků i odborníků.“ Architektonický návrh bytu a jeho energetickou náročnost ověřila společnost Ekowatt. Vily Dolní Měcholupy V budou dokončeny v září 2009.

Pouze o několik ulic dál vyroste také nízkoenergetická Vila Dolní Měcholupy VI. Ta nabídne 8 bytů o velikosti 2+kk až 4+kk vybavených terasou nebo předzahrádkou.

O JRD
Společnost JRD byla založena v roce 2003. Dlouhá léta byla jediným developerem v České republice, který realizoval nízkoenergetické bytové domy s použitím teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla a dalších úsporných technologií. Cílem společnosti je výstavba nízkoenergetických domů, v budoucnu i energeticky pasivních, ve velmi vysoké kvalitě. JRD jako jediný developer nízkoenergetických bytových domů navrhuje a realizuje od svého založení všechny své projekty v energetické třídě A. Jako první v ČR dokončila projekt bytu s teplovzdušným větráním a rekuperací tepla v Praze – Štěrboholích. Následoval první vícebytový nízkoenergetický dům s teplovzdušným vytápěním a rekuperací tepla v ČR, který vyrostl ve Velké Chuchli. Za tento projekt získala JRD ocenění „Stavba s ekologickým přínosem pro rok 2005“ od Ministerstva životního prostředí. Nyní se společnost soustředí na vý-stavbu nízkoenergetických bytových komplexů v Dolních Měcholupech, Štěrboholech a Uhříněvsi. Za projekt Vila Dolní Měcholupy I získala v letošním roce ocenění Energetický projekt 2007. V současné době realizuje JRD nízkoenergetické projekty v pražských Dolních Měcholupech, Uhříněvsi, dále připravuje výstavbu 15 projektů v Praze 4, 5, 6 a 10.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]