Zpět

Termovize potvrdila kvalitu zdiva z Porothermu CB

Výstavba z broušených cihel Porotherm CB je velmi oblíbená. Šíře sortimentu umožňuje realizaci kompletní hrubé stavby. Zdění probíhá rychle, velmi přesně a s malou spotřebou malty. Výjimečnou výhodu nabízí také využití koncových celých a polovičních koncových cihel na řešení jinak technicky náročného zdění ploch kolem oken a dveří. Díky jejich unikátnímu systému zabudování a principu technologii zdění „na tenkou spáru“ se minimalizuje riziko vzniku nepříjemných tepelných mostů. V praxi to potvrdil i pokus s termovizí.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Lineární tepelné mosty se nejčastěji objevují v okolí oken či dveří. Zabudováním rámů se snižuje tloušťka zdiva a teplo tudy může nejsnáze unikat. Při mrazech se zdivo ochlazuje, vlhkost se začne srážet uvnitř a při dlouhodobém působení zde hrozí vznik nepříjemných plísní. Správně využití doplňkových formátů cihel Porotherm CB a použití technologie zdění na tenkou spáru tomu však dokáže účinně zabránit.

Měření na stavbě z Porothermu 40 CB
Cílem pokusu s termovizí bylo prokázat kvalitu zdiva Porotherm CB v praxi. Měření probíhalo v roce 2007 v Podkrušnohoří, na stavbě domu se zdivem z Porothermu 40 CB. Odborné termovizní snímky pořídila společnost Dektrade.
Výsledky pokusu přitom potvrdily, že při zdění na tenkou spáru (tloušťka ložné spáry jen 1 mm) se zdivo tepelně jeví jako stejnorodý materiál a ložné spáry zde nemají takřka žádný tepelný vliv. Na záběrech je také jasně patrné, že dodržení technologie zdění a správné používání doplňkových cihel v rozích a zdivu kolem oken a dveří naprosto dostačuje pro tepelné řešení zdiva v místech styku zdiva s těmito rámy. Kromě toho pokus prokázal, že předokenní roletový překlad Porotherm Rono, jež je zabudován do konstrukce domu, má spolu s předokenní roletou patrný vliv na tepelné vlastnosti zdiva. Pozitivní přínos pro tepelné vlastnosti zdiva má také správné napojení dalších konstrukcí, zejména pak překladů, stropu a soklové části zdiva.

Detaily pro dlouhé příjemné bydlení
Pokus, při němž byly pořízeny jak snímky stěn, tak i detailů stavby, naprosto jasně prokázal, že dodržení předepsané technologie a provedení systémových řešení podle doporučení výrobce skutečně zabraňuje vzniku tepelných mostů. Zároveň se tak minimalizují tepelné ztráty na rozhraní a styku různých konstrukcí. Správné řešení důležitých detailů navíc umožňuje příjemné bydlení v masivním zděném domě a přispívá k dlouhé a bezporuchové životnosti stavby.

Více informací naleznete na www.porotherm.cz

 

Koncové cihly celé Porotherm K CB a koncové poloviční cihly Porotherm ½ K CB jsou vybaveny dvěma přepážkami. Po jejich zabudování se „vyklepne“ přepážka, která je v místě budoucího rámu okna nebo dveří. Vzniklá drážka se zaizoluje pruhem speciálního izolantu a teprve poté se osadí okno. Díky tomuto řešení se výrazně zvyšuje energetická kvalita domu a zároveň eliminuje přestup tepla v místech napojení stěny na výplně otvorů.

Detailní záběr na okolí okna – přerušení tepelného mostu vložením izolantu v roletovém překladu Porotherm Rono, eliminace tepelných mostů u ostění a parapetu v systému tvarovek Porotherm K a Porotherm ½ K. Na termovizním snímku je patrný tepelný přínos vnější rolety.

Kontrola systémového řešení zakončení stropní konstrukce vložením izolace za věncovkou Porotherm, kontrola přerušení tepelného mostu u překladů Porotherm Rono – v 1.NP a Porotherm 23,8 – v podkroví pomocí vloženého izolantu.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]