Zpět

Spotřební a nadčasové domy

V dlouhodobém trendu lze v České republice vysledovat pozvolné zlepšování kvality staveb a jejich postupnou diferenciaci na stavby průměrné spotřební, a na budovy skutečně kvalitní a nadčasové. Kvality nadstandardních staveb přitom nespočívají pouze v promyšlené architektuře, ale také v použití moderních stavebních materiálů zajišťujících komfortní a zdravý život.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Kvalita prostředí a zdravé stavby
Stále větší význam v oblasti obytných nemovitostí hraje kvalita vnitřního prostředí, užitný komfort staveb a jejich zdravotní a hygienická nezávadnost (problematika větrání, plísní, roztočů, prachu, alergenů nebo radioaktivity materiálů). Řada zejména poučených stavebníků rodinných domů již ví, že tepelná pohoda v interiéru nebo vlhkostní a akustické klima domu jsou pro spokojený život mnohem důležitější než balustrády na fasádě. Mnozí investoři již také osobně zjistili, že současná výstavba nevede automaticky k vytvoření moderního komfortního domu. Rozdíly mezi různými stavbami i stavebními materiály mohou být v tomto směru skutečně zásadní.

Stavební materiály Xella - Ytong - Lambda

Kvalita mikroklimatu stavby bude v budoucnu stále více ovlivňovat také její tržní hodnotu. U administrativních novostaveb je zpracovávání komplexního hodnocení vnitřního prostředí běžnou praxí již dnes. V řadě evropských zemí je součástí pasportu staveb takzvaný energetický štítek, který dává potenciálnímu kupci nebo nájemci jasné informace o spotřebě energie pro zajištění tepelné pohody domu. Od roku 2009 to bude povinné pro větší stavby ve všech členských zemích Unie. Je pouze otázkou času, kdy se podobné principy masově uplatní také v menších bytových a rodinných domech.

Tradice nebo rozum
Rozhodnutí ve svých rukou drží právě investor. Lidé, kteří se rozhodují o své životní investici, často bez delšího uvážení sází na materiály s horšími vlastnostmi jenom proto, že jsou tradiční a v minulosti osvědčené. Požadavky na bydlení i možnosti stavebnictví jsou dnes ale o dost jiné než před 20 nebo 40 lety. Pokud se investor o problematiku podrobně nezajímá a rozhoduje se hlavně podle tradice, často dá přednost například tradičnímu vylehčenému zdivu z keramických tvárnic. Slabší vlastnosti zdiva často ještě před dokončením „zodpovědně“ dožene vnějším zateplením stavby. Ve výsledku tak získá za mnohem víc peněz a s větší námahou stěny se srovnatelnými vlastnostmi, kterých dosahuje třeba jednoduchá štíhlá stěna z pórobetonu YTONG bez zateplení.

Stavební materiály Xella - Ytong - Lambda

Naopak, praktické zkušenosti stavebníků nahrávají moderním stavebním materiálům. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že pokud má stavitel osobní zkušenost s pobytem v tradičním i v moderním domě s kvalitním a zdravým mikroklimatem, klade při výběru materiálů hlavní důraz právě na pohodu vnitřního prostředí. A pak často volí moderní zdivo, jako je YTONG. Osobní zkušenosti jsou totiž neocenitelné. Nadstandardní vnitřní prostředí nemusí být přitom nutně spojeno s vyšší investicí. Moderní stavební materiály vynikají vedle stavebněfyzikálních vlastností také nízkou pracností, která se může projevit i v podstatné úspoře financí i času.

Stavební materiály Xella - Ytong - Lambda
Obvodové stěny YTONG LAMBDA tloušťky 37,5 cm mají i bez omítek stejnou tepelnou izolaci jako keramické stěny s deseti centimetry polystyrenu. Vysoká prodyšnost pórobetonu navíc umožňuje stavbě dýchat a zajišťuje také optimální vlhkostní klima v interiéru.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]