Zpět

Soutěž „TONDACH Pálená střecha 2008“ vstupuje na mezinárodní pole

Soutěž „TONDACH Pálená střecha“ již prokázala svoji vysokou kvalitu a úroveň. Každého ze tří dosavadních ročníků se v ČR zúčastnily desítky pokrývačů a přihlášené práce se vyznačovaly velkou profesionalitou. Počínaje letošním ročníkem se proto „TONDACH Pálená střecha 2008“ stává dvoukolovou soutěží s národními koly a mezinárodním finále. O ocenění se mohou ucházet pokrývači z ČR, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Makedonie, Srbska, Černé Hory, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Soutěžit se bude v kategoriích Soukromé obytné budovy, Veřejné budovy a Historické budovy. Všechny realizace musí být provedeny výhradně ze střešní krytiny TONDACH, přihlásit lze objekty s termínem položení střechy od 1. listopadu 2007 do 30. listopadu 2008. Pro účast v soutěži není nutné, aby byla dokončena fasáda nebo okolí budovy. U prací nebude rozlišováno, zda se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu.

TONDACH Pálená střecha 2008

Tři kategorie

Do kategorie Soukromé obytné budovy lze přihlásit všechny objekty, které byly postaveny pro soukromé účely, ať již hospodářské nebo obytné. Nominovány mohou být jak jedno, tak i vícegenerační rodinné domy, domy řadové, soukromé hospodářské budovy, restaurace, hotely i další stavby.
Jako Veřejné budovy mohou být přihlášeny všechny veřejně užívané objekty. Do této kategorie lze zapsat například školy, školky, hasičské zbrojnice, nemocnice, obecní úřady či veřejné hospodářské budovy.
O ocenění v kategorii Historické budovy se mohou ucházet památkově chráněné i nechráněné objekty. Zapsat lze zámky, kostely, fary, hrady, správní či jiné historické budovy.

Národní kola a mezinárodní finále

Všechna přihlášená díla se nejprve hodnotí v národních kolech. V každé z kategorií budou uděleny tři ceny. První v pořadí získá 60 tisíc Kč, pro druhého bude připraveno 40 tisíc Kč a vítěz na třetí pozici si odnese 30 tisíc korun. Výsledky národních kol budou v jednotlivých zemích vyhlášeny v průběhu ledna a února 2009.
Do mezinárodního finále postoupí tři nejlepší realizace z každé země. Na slavnostním vyhodnocení, které proběhne v dubnu 2009, celkový vítěz získá 120 tisíc Kč, druhý si odnese 80 000 Kč a třetí potom 50.000 Kč.

Kvalitu posoudí odborníci

O hodnocení každé z přihlášených prací budou rozhodovat odborníci v oboru střešních krytin, zástupci společnosti TONDACH a také novináři z odborných titulů.
U každé stavby bude posuzována funkčnost střechy s ohledem na odbornost pokládky a použití doplňků TONDACH. Důraz se klade také na propracování detailů a vzhled ve smyslu celkového dojmu z řešení střechy vzhledem k celkovému konceptu budovy a začlenění do krajiny.

Přihlásit se lze e-mailem nebo poštou

Do soutěže se pokrývači z ČR mohou přihlásit buď prostřednictvím e-mailu strecha@tondach.cz nebo lze všechny požadované podklady zaslat poštou na adresu TONDACH ČR, Bělotínská 722, 753 18 Hranice. Obálka musí být označena heslem SOUTĚŽ „TONDACH Pálená střecha 2008“.
Každá práce musí obsahovat vyplněnou přihlášku a 3 fotografie objektu z různých pohledů. V případě rekonstrukcí je požadována i fotografie před zahájením prací. Všichni zúčastnění automaticky obdrží dvě vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledků národního kola soutěže.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]