Zpět

Scorp zrevitalizuje sídliskové priestory v Michalovciach

Firma Scorp Michalovce má za pol roka uskutočniť na sídlisku Východ v Michalovciach prvú etapu revitalizácie sídliskových vnútroblokových priestorov za 37,25 mil. Sk (1,24 mil. €) bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Pôvodná predpokladaná cena prác predstavovala 51 mil. Sk (1,69 mil. €) bez DPH.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Súčasťou stavebných prác je aj odstránenie nevyhovujúceho stavu sídliskových komunikácií, zvýšenie kapacity parkovacích miest, ako aj rekonštrukcia a doplnenie chodníkov na peších trasách. Vybratý dodávateľ má zabezpečiť aj osadenie prvkov drobnej architektúry, detské ihriská a sadové úpravy podľa projektovej dokumentácie. Michalovská firma uspela vo verejnej súťaži spomedzi piatich prijatých ponúk, keď rozhodovala najnižšia cena. Zmluva o vykonaní prác bola uzatvorená 16. 09. 2008. Vyplýva to z informácií uverejnených vo Vestníku verejného obstarávania.
Firma Scorp podľa informácií na jej internetovej stránke dosiahla v roku 2007 obrat vo výške 203,81 mil. Sk (6,76 mil. €), čo bolo medziročne viac o 3,8 %. Vlaňajší zisk predstavoval 3,02 mil. Sk (100,25 tis. €), čo bolo oproti predošlému roku menej o 40,1 %. Spoločnosť Scorp je zapísaná v Obchodnom registri SR od decembra 1992, eviduje základné imanie vo výške 200 tis. Sk (6,64 tis. €). Vykonáva najmä pozemné stavby bytových a nebytových budov, ako aj inžinierske stavby so zameraním na diaľkové a miestne rozvody vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, účelové komunikácie, chodníky a parkoviská. Stavia tiež výrobné zariadenia, športoviská a iné inžinierske stavby. Poskytuje komplexné zabezpečenie stavby, vrátane vypracovania projektu a inžinierskej činnosti. Vlastnými kapacitami vykonáva práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby. Technologické a špeciálne práce zabezpečuje formou subdodávok.

 

Zdroj: www.sita.sk

[carousel-horizontal-posts-content-slider]