Zpět

Rozhodnutí s ohledem na budoucnost

Světová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila a do roku 2030 se ztrojnásobí. Následek: fosilních paliv oleje a plynu ubývá a ceny energie rostou. Kromě toho ovlivňují vysoké hodnoty emisí CO2 naše klima. S ohledem na budoucnost dnes usilujeme o účinné využití energie.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Výroba tepla nabízí největší možnosti úspory
Dojde-li na téma úspora energie, myslí mnozí nejprve na auto nebo na funkci standby u elektrických přístrojů v domácnosti. Přitom má výroba tepla pro obytné a nebytové prostory v Německu s 40% největší podíl na spotřebě energie – a tím i největší potenciál úspory.
Nejdůležitějším opatřením je v tomto případě výměna zastaralých topných zařízení, například za moderní kondenzační přístroje, které se doplní o tepelná solární zařízení. Jednorázovou výměnou zařízení a izolace by se ušetřilo 25 % energie. To odpovídá 10 % celkové spotřeby energie v Německu. Kromě toho by ročně 54 milionů tun uvolnilo méně emisí CO2.
Zvyšování účinnosti energie má největší efekt při snižování spotřeby fosilních paliv. To následuje větší využití obnovitelných zdrojů. Pro obě varianty Vám Viessmann ve svém kompletním programu nabízí inovační a progresivní topné systémy.

Viessmann

Zabezpečení zásobování díky biogenním palivům
Znalci vycházejí z toho, že do roku 2020 bude pětina potřeby energie v Evropě pokryta biomasou. Biomasa má největší význam a již dnes sedmdesátiprocentní podíl u obnovitelných energií.
Vedle toho mohou i bio-oleje a bio-plyny získané z biomasy rozhodujícím způsobem přispět k tomu, že postupně nahradí fosilní paliva a poskytnout více jistoty pro zásobování. Aby se snížila spotřeba zemního plynu, stále více se do stávajících plynových sítí napájí bio-plyn. A díky zkapalněné biomase se dá postupně nahradit i topný olej.
Výhledy, které vypadají nadějně. Zvláště když je biomasa na rozdíl od jiných druhů energie během celého roku trvale k dispozici. Kromě toho podstatně přispívá k ochraně životního prostředí na základě neutrální bilance CO2. To vše dělá z biomasy zajímavou volbu pro zásobování energií.

Kompletní program pro nositele energie
Kompletní program Viessmann nabízí progresivní topné systémy pro olej, plyn, solár, dřevo a teplo z přírody.

Více hospodárnosti a větší nezávislost
Na rozdíl od mnoha speciálních dodavatelů Vám může odborná firma Viessmann bez ohledu na nositele energie poradit v případě všech druhů kotlů a dát Vám jasné doporučení. Tak najdete u firmy Viessmann nejlepší řešení jak ušetřit energii a učinit v budoucnu spolehlivé rozhodnutí.
Na základě nízké celkové investice je kondenzační technika na olej nebo plyn od firmy Viessmann nejekonomičtějším řešením pro úsporu energie a tím i nákladů na topení. Vzhledem k tomu, že olejové/plynové kondenzační kotle od Viessmanna jsou již dnes připraveny na použití bio-oleje a bio-plynu, jste tak nejlépe vybaveni i do budoucna.
Díky topným systémům na obnovitelné zdroje se stáváte zcela nezávislými na fosilních palivech. S kotlem na dřevo nebo tepelným čerpadlem Viessmann můžete dosáhnout největších úspor a co nejvýrazněji snížit náklady na topení. Ovšem pořizovací náklady jsou v tomto případě mnohem vyšší než u kondenzačních přístrojů.
Každý topný systém se dá vhodně doplnit o tepelné solární zařízení, které slouží k ekologické přípravě teplé vody a podporuje topení.

Zdroj: Viessmann

[carousel-horizontal-posts-content-slider]