Zpět

Rigips přináší nový systém TopTherm – nadkrokevní izolace šikmých střech z pěnového polystyrenu (EPS)

Rigips přináší nový systém TopTherm pro zajištění nadkrokevní tepelné a zvukové izolace šikmých střech. Je určen především pro energeticky úsporné rodinné domy, tj. zpravidla pro nízkoenergetické a pasivní stavby.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Pro šikmé střechy je z mnoha důvodů výhodné umístění tepelné izolace nad krokve. Stávající nadkrokevní konstrukce však neumožňovaly umístění dostatečné tloušťky tepelné izolace, která je však pro nízkoenergetické, popř. pasivní domy nevyhnutelná. Na základě sledování a vyhodnocování referenčních projektů energeticky úsporných staveb je zřejmé, že pro tyto domy je třeba v neprůsvitných konstrukcích umístit:

 • do podlah a stěn 200 – 400 mm tepelné izolace,
 • do střech 300 – 500 mm tepelné izolace.

Rigips - TopTherm

Rigips - TopTherm

Rigips - TopTherm

Rigips - TopTherm

10 hlavních výhod systému nadkrokevní tepelné izolace TopTherm:

 1. Jednoduchá a spolehlivá aplikace – Jednoduchá (tím i spolehlivá) aplikace tepelné izolace šikmé střechy prakticky v libovolné tloušťce.
 2. Vysoká únosnost tepelné izolace – Vysoká pevnost EPS v tlaku zaručuje minimální deformace od zatížení i při velkých tloušťkách izolace.
 3. Možná aplikace také při zhoršeném počasí – Nízká nasákavost polystyrenu umožňuje montáž také při zhoršených povětrnostních podmínkách.
 4. Bez tepelných mostů v konstrukci – Tepelně izolační vrstva je souvislá, bez obvyklých tepelných mostů od krokví apod.
 5. Přiznání krovu v interiéru – Systém umožňuje architektonicky zajímavé a elegantní přiznání krovu v interiéru.
 6. Jednoduché a bezpečné umístění parozábrany – Provádění parozábrany na ideálně rovném podkladu je jednoduché, spolehlivé. Spoje je možno snadno a kvalitně slepit. Odpadá obvyklé komplikované dotěsňování parozábrany kolem kleštin apod.
 7. Krov bez kondenzace – Hlavní dřevěné součásti krovu jsou umístěny mimo oblast teoretické kondenzace a jsou jednoduše kontrolovatelné, což podporuje dlouhodobou spolehlivost střechy.
 8. Dostatečné větrání střešní krytiny – Střešní skládaná krytina je umístěna na tradičním laťování, což zajišťuje dostatečné větrání pod krytinou.
 9. Spolehlivé a snadné kotvení v ploše – Kotvení systému v ploše je provedeno předmontovanými nerezovými tyčemi malého průměru, tak je zajištěno maximálně spolehlivé přikotvení proti sání větru. Nerezové provedení a malý průměr tyče zajišťují minimalizaci vznikajícího tepelného můstku a prakticky neomezenou životnost.
 10. Svorníky pro přenos šikmé složky zatížení – Šikmá složka zatížení od krytiny je spolehlivě přenášena do krokví svorníky v oblasti římsy a okapu. Jednoduchý svorníkový spoj je používán pro veškeré tloušťky tepelné izolace.

Typická skladba systému TopTherm pro energeticky úsporné objekty

Rigips - TopTherm

Poznámka:
V úrovni spodní vrstvy tepelné izolace (6) je možno provádět elektrorozvody, popřípadě umístit pomocnou nosnou konstrukci například pro sádrovláknité desky Rigidur bez výrazného porušení parozábrany. Místo závěsných latí (13) je možno aplikovat pro střešní krytiny, jako například asfaltové šindele, štípaná břidlice apod., celoplošné bednění.

O společnosti Rigips, s.r.o.
Společnost Rigips je významný výrobce a dodavatel sádrokartonových systémů, polystyrenových izolací a sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. V České republice má již patnáctiletou tradici. Ve svých 3 výrobních závodech vyrábí produkty nejvyšší světové kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje cca 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa. Společnost Rigips je certifikována pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]