Zpět

Rigips přináší novinku – krokvový nástavec pro výkonnou izolaci v podkroví

Společnost Rigips přináší na trh novinku – krokvový nástavec, který ve spojení se stavěcím třmenem umožní použít v konstrukcích podkroví Rigips minerální izolaci až do tloušťky 400 mm.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Varianta podkroví Rigips s použitím krokvového nástavce kromě použití minerální izolace dále umožní „bezpečnější“ polohu parozábrany. Ta tak není umístěna bezprostředně nad sádrokartonovým opláštěním a tím vzniká prostor pro vedení elektroinstalace v této dutině mezi SDK a parozábranou. Další výhodou je možnost lepšího dotěsnění napojení parozábrany na návazné a prostupující konstrukce a prvky střechy. Neméně důležitým kladem tohoto řešení je i snadná aplikace parozábrany, a to díky terčům oboustranně lepicí pásky, umístěným na spodním líci krokvového nástavce.

Rigips - krokvový nádstavec
Krokvový nádstavec Rigips

Varianta podkroví s krokvovým nástavcem je zahrnuta do standardních konstrukcí Rigips pod číslem konstrukce 4.70.19 (bez prkenného záklopu) a 4.70.19a (s prkenným záklopem). Kód konstrukce je VK 11, VK 12.
Nové varianty konstrukce jsou podloženy statickým výpočtem a klasifikačním osvědčením požární odolnosti. K těmto novým konstrukcím jsou zpracovány samostatné technické listy, které budou publikovány na www.rigips.cz ve výběru konstrukcí a budou přidány do třetího vydání „Velké knihy sádrokartonu“.

Výrobek

Délka

[mm]

Objednací
číslo

Počet
kusů

Balení
druh balení

Hmotnost

[kg]

Minimální
dodací
množství

Cena
bez DPH
[Kč/ks]

Nástavec krokvový
Používá se ve spojení se stavěcím
třmenem o délce 35 mm a 65 mm

230

515237

50

karton

6,80

karton

35,-

Rigips - krokvový nádstavec
Konstrukce podkroví Rigips. Ukázka aplikace krokvového nástavce v kombinaci se stavěcím třmenem.

Stručný popis pracovního postupu při užití krokvového nástavce
(technologie montáže vychází ze zásad popsaných v Montážní příručce sádrokartonáře):

  1. Rozměříme polohy jednotlivých míst pro montáž závěsů na CD profily podkonstrukce.
  2. Pomocí 2 ks šroubů FN 4,8 x 35 mm připevníme krokvové nástavce z boční strany krokví.
  3. Vložíme vrstvy minerální izolace (např. k tomu účelu určené výrobky Isover nebo Orsil) do dutiny podkroví – minerální izolaci v případě potřeby fixujeme pomocí tenkého vázacího drátu, který protáhneme přes otvory v krokvovém nástavci.
  4. Parozábranu přilepíme na terče oboustranně lepicí pásky (nutno předem strhnout krycí papír z těchto terčů). Vzájemné slepení parozábrany a dotěsnění do prostupujících a návazných konstrukcí provedeme dle pokynů jednotlivých výrobců parozábrany (např. Vario dB od firmy Isover).
  5. K montáži stavěcích třmenů použijeme délku třmenu 35 nebo 65 mm, přišroubujeme je ke spodnímu líci krokvového nástavce pomocí 2 ks šroubů do plechu 421/4,2 x 13 (LB) na jeden závěs.
  6. V případě potřeby použijeme na štítové stěny UD profily.
  7. Přišroubujeme CD profily do stavěcích třmenů pomocí šroubů do plechu 421/3,5 x 9,5 (LB) (2 ks na jedno napojení závěs – CD profil).
  8. Do dutiny v úrovni stavěcích třmenů můžeme vložit dodatečnou vrstvu minerální izolace za předpokladu, že její tloušťka bude menší než 1/5 z celkové tloušťky minerální izolace.

Rigips - krokvový nástavec

Výše popsaná technologie montáže bude zahrnuta do druhého vydání „Montážní příručky sádrokartonáře“.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]