Zpět

Regenerace panelových domů musí pokračovat

Rekordních 370 delegátů se účastnilo III. ročníku celostátní odborné konference Regenerace panelové výstavby, zaměřené na sanaci obvodových plášťů, lodžií a střech.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Konferenci za odborné garance Centra stavebního inženýrství Praha, pod záštitou Jana Wagnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, pořádala společnost Stavokonzult 11. – 12. prosince 2007 v Hradci Králové.
Účastníci konference konstatovali, že stát by měl i v budoucnu podporovat komplexní regeneraci panelových domů, zvláště prostřednictvím dotací z programu PANEL a to z několika důvodů:

  • Regenerace panelových bytových domů, provedena v souladu se zásadami stavební fyziky a příslušnými stavebními předpisy, vede k výraznému snížení energetické náročnosti a prodloužení životnosti „paneláků„
  • Nižší spotřeba energie pro vytápění těchto domů znamená snížení emisí CO2, prachových částic a dalších exhalací v řádech tisíců tun ročně.
  • Komplexní regenerace všech panelových domů v ČR, zahrnující opatření ke snížení jejich energetické náročnosti na minimální požadavky vyhlášky 148/2007 by dle odborných odhadů znamenala roční úsporu nákladů na vytápění ve výši přibližně 7,5 miliardy Kč.
  • Opravené panelové domy nájemníkům přinášejí zvýšení standardu bydlení, zabraňují tzv. sociálnímu vyloučení obyvatel sídlišť a tím vzniku ghet, jak je známe ze zahraničí.
  • Regenerace panelových domů výrazně přispívá ke snižování nezaměstnanosti v jednotlivých regionech, počet pracovníků zapojených do regeneračních prací je plně srovnatelný s počtem zaměstnanců velkých zahraničních investorů, kteří za poslední 2 roky otevírají své závody v Česku.


Konference Regenerace panelové výstavby se zúčastnilo
rekordních 370 delegátů.

Investoři (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obce) však musí do rekonstrukce svých domů zapojit experty s dlouhodobou zkušeností v tomto oboru, zvláště energetické auditory a na realizační firmě nezávislé technické dozory investora. Využít lze služeb renomovaných expertních znaleckých ústavů, které těmito pracovníky zpravidla disponují. S přibývajícím počtem rekonstruovaných domů totiž přibývá reklamací vad v drtivé většině vzniklých nedodržováním závazných technologických postupů a nevhodně zvolených materiálů.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]