Zpět

Referenční stavba – Hotel Ruby

Dlouhých šest let stál na rušné pražské ulici prázdný skelet rozestavěné administrativní budovy. Před časem se však rozhodla vdechnout nový život stavbě společnost Con Invest. Ticho a klid na prázdných podlažích v polovině března vystřídal čilý stavební ruch, který by měl skončit už letos na Vánoce, kdy si poprvé slavnostně přiťuknou první hosté v luxusních pokojích dalšího pražského design hotelu Ruby. Díky výrobkům Knauf Insulation by oslava měla být jaksepatří na úrovni – v pohodlí a dostatečném soukromí.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Projekční tým z kanceláře F2 architekti a partneři dostal za úkol vytvořit projekt design hotelu pro náročnou klientelu. Autoři se své role zhostili především s důrazem na výrazné ztvárnění partií v parteru a také hlavní fasády orientované do Sokolovské ulice, který by měl určit hotelu charakteristický výraz – zapamatovatelný a budovu jednoznačně identifikující pro hosty i náhodné potenciální klienty. Architekti dodávají: „Průčelí v parteru je řešeno v kombinaci plných (kámen) a prosklených ploch s předsazenými otvíravými okenicemi. Díky tomu lze akusticky odclonit hluk z ulice pro klid a soukromí hostů.“ Toto řešení navíc umožňuje neustálé proměny „živé“ uliční fasády, která se mění otevíráním a zavíráním okenic.

Protože nebylo možné překročit objem budovy daný rozestavěným objektem, autoři využili dvou nejvyšších ustupujících pater pro vytvoření exteriérového pobytového prostoru. Stínicí prvky přitom zůstávají v jedné fasádní linii a vhodně doplňují celkový architektonický výraz design hotelu. Severní fasáda je pak pravidelně členěná okenními otvory v duchu estetické střídmosti.

Vlastní objekt tvoří sedmipodlažní betonový skelet, jehož betonové obvodové konstrukce a lité stropy doplňují cihlové vyzdívky. Jelikož se v původním projektu počítalo s využitím budovy pro administrativní účely, otevřená, nedělená podlaží umožňovala poměrně velkou variabilitu využití prostoru.

Suterén (dvě podlaží) a první nadzemní podlaží by měly v budoucnu sloužit pro provoz hotelu – počítá se s umístěním lobby, restaurace, kuchyně, parkování a dalšího zázemí. Zbylá podlaží patří pokojům – architekti našli v objektu místo pro 86 pokojů. Aby se prostor využil co nejhospodárněji, všechny příčky jsou ze sádrokartonu s hliníkovou rámovou konstrukcí. Projektanti dobře odhadli základní požadavky budoucích hotelových hostů – komfort za přijatelnou cenu a především pocit soukromí. Proto byla jako akustická izolace vnitřních dělicích příček zvolena skelná vlna Knauf Insulation TP 115. Díky tomu že TP 115 dosahuje měrného odporu při proudění vzduchu ≥5 kPa . s/m2, splňuje požadavky sádrokartonových systémů Knauf Insulation a dalších systémů na vhodnou akustickou izolaci příček a podhledů.
Vynikající hodnoty materiálu potvrzuje i stavbyvedoucí Petr Šodek: „Ukázalo se, že materiál byl dobrou volbou. Při měření se zjistilo, že akustické hodnoty daleko přesahují požadavky norem i klienta!“

Vzhledem k tomu, že TP 115 vykazuje také mimořádné hodnoty jako tepelná izolace (tepelná vodivost l = 0,037 W/(m . K)), dochází navíc i k energetickým úsporám. Skelná vlna není karcinogenní, hygroskopická ani vzlínavá, je nehořlavá, takže splňuje i požadavky požární izolace. Nepodporuje množení bakterií, je chemicky neutrální a nezpůsobuje korozi. Neobsahuje nečistoty ani jiné částice. Dodává se v deskách o šířce 625 mm a v tloušťkách 40 až 220 mm. Pokud se u příček dodrží osová vzdálenost kovových profilů 625 mm, není nutno desky řezat. V jiných případech je nutno uříznout šířku o 10 mm větší, než je světlá vzdálenost svislých sloupků. Na stavbě Hotelu Ruby se použilo na 7 000 m2 skelné vlny TP 115. Rozsáhlá vzduchotechnika byla izolovaná kamennou vlnou Nobasil, která bude tvořit i vnější plášť budovy.

Do otevření dalšího z pražských hotelů hlásících se k přívlastku „design“ sice zbývá ještě několik měsíců, přesto lze říci, že ambice stát se novou dominantou pražských Vysočan bude naplněna. Střídmá, jasně definovaná estetika architektonického výrazu ve spojení se špičkovou technologií a kvalitním provedením dávají tušit, že v sousedství moderních rezidenčních objektů vyroste atraktivní a moderní hotel, který se stane ozdobou nejen této pražské čtvrti, ale celé metropole.

Název stavby: Hotel Ruby Praha
Popis stavby: Rekonstrukce nedostavěného objektu na hotel
Místo stavby: Praha, Sokolovská ulice
Autoři projektu: Lucie Fousková, Jan Svoboda, F2 Architekti a Partneři
Začátek přestavby: 3/2008
Plánované ukončení výstavby: 12/2008
Podlažní plocha: 5 000 m2 (2 podzemní a 7 nadzemních podlaží, 86 pokojů, konferenční sály, apartmá, zázemí)

Vizualizace Hotelu Ruby


 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]