Zpět

Realitní společnost České spořitelny se poprvé představí na veletrhu Urbis Invest

Realitní společnost České spořitelny (nově i Realitka České spořitelny) se letos poprvé zúčastní Mezinárodního veletrhu investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest, který se koná ve dnech 22. až 26. dubna 2008 na brněnském výstavišti. Zástupci Realitky České spořitelny u svého stánku představí kromě komplexní nabídky realitních služeb i své franšízové partnery.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Ze současných deseti franšízových partnerů Realitní společnosti České spořitelny budou na veletrhu Urbis Invest hlavními partnery společnosti Gaute a Trimex Reality, které působí v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Návštěvníci stánku Realitky České spořitelny se seznámí s aktuálními a nejzajímavějšími developerskými projekty z celé ČR. S profesionálními radami jim pak budou k dispozici odborníci z Realitní společnosti České spořitelny, kteří zájemcům odpoví na dotazy týkající se nákupu či prodeje nemovitostí.
Veletrh Urbis Invest, který je součástí Stavebních veletrhů Brno, je v současné době největším veletrhem v ČR v oblasti investic do nemovitostí. Cílem veletrhu je představit komplexní nabídku služeb pro potřeby investorů, developerů, finančních institucí, profesionálů z realitních společností a všech dalších složek municipální sféry.

Stánek Realitní společnosti České spořitelny naleznete v pavilonu B pod číslem 11.

Rok 2007 Česká spořitelna v číslech
Přes 1,1 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 2. banka v ČR v objemu aktiv (814 mld. Kč) při výši zisku (12,15 mld. Kč) v ČR; 3 hlavní kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů – drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; přes 5 milionu klientů – největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně na pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 7 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 636 poboček) protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 14 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 14 hypotečních center pro komplexní servis v bydlení; 15 komerčních center pro klientelu malých a středních firem; 51 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 100 miliard Kč ve správě; více než 180 let tradice; 1.124 bankomatů; 10.897 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 31. prosinci 2007. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Nadace VIA, humanitární sdružení Život 90, občanské sdružení Sananim nebo Nadační fond Mamma. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své body za platby kartou věnovat na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR.

Erste Group
Erste Group patří s téměr 52 500 zaměstnanci, kteří poskytují služby více než 16 mil. klientům ve více než 2.800 pobočkách v 8 zemích (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina), mezi lídry finančních institucí ve střední Evropě. K 31. prosinci 2007 dosáhla Erste Group v objemu aktiv 200,5 mld. EUR, čistého zisku v hodnotě 1.174,7 mil. EUR a ROE 14,6 %.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]