Zpět

Projekt Nové Vítkovice

Společnost VÍTKOVICE HOLDING chystá rozsáhlý projekt na území takzvané Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. V místech bývalých průmyslových areálů by měla vyrůst vědecká a výzkumná pracoviště, vysokoškolský areál, ale i byty a veřejná sportoviště. Náklady na projekt Nové Vítkovice budou zhruba 50 až 60 miliard korun, řekl 9. 6. 2008 novinářům generální ředitel společnosti Jan Světlík.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Projekt Nové Vítkovice počítá s plochou o rozloze 253 hektarů, tedy zhruba osmkrát větším územím, než je bývalá koksovna Karolina, na níž nyní začala vznikat nová městská část Ostravy. Nové Vítkovice zahrnují právě prostor od Karoliny až po dopravní tepnu Rudná a také haldu Hrabůvka.

Projekt je rozdělen na několik částí. V severní, která zahrnuje i národní kulturní památku Vysoké pece, nazývanou též ostravské Hradčany, by mělo vzniknout vysokoškolské, vědecko-výzkumné a vývojové centrum včetně ubytovacích kapacit pro studenty i výzkumníky. Jádrem zpřístupněné národní kulturní památky by měla být nejstarší z vysokých pecí, nyní už částečně přístupná pec číslo jedna, kterou Ostravané mohou v noci vidět nasvětlenou. V historickém objektu šesté energetické ústředny by pak mělo být vybudováno netradiční muzeum fungování fyzikálních zákonů a vzdělávací centrum pro zájemce o technické obory nazvané Svět techniky.

Ostrava, Projekt Nové Vítkovice, Vítkovice Holding
Vizualizace možného vzhledu (zdroj: www.ostrava.unas.cz)

Centrální a jižní část Nových Vítkovic by měla sloužit průmyslu a halda Hrabůvka by mohla být využita pro sportovní účely. ‚Celá část směrem doprava (od památky) je zónou lehkého průmyslu. Nechceme tam mít žádná logistická centra, kde by nám jezdily tisíce kamionů, ale chceme aby tam byly sofistikované firmy, které se budou zabývat strojírenskou výrobou,‘ podotkl Světlík. Domnívá se, že Nové Vítkovice jsou nyní nejlukrativnější průmyslovou zónou v Moravskoslezském kraji.

Dodal, že by zhruba 20 miliard korun mohlo jít do projektu z veřejných zdrojů a dalších 40 miliard korun pak ze soukromé sféry. Předpokládá, že stěžejní části celého projektu by mohly být dokončeny v roce 2015. Ještě letos o prázdninách by v oblasti měly začít demoliční práce, během kterých bude zbouráno zhruba 70 nepotřebných objektů.

Zdroj: Zpráva ČTK 9.6.2008