Zpět

Projekt Buďánka dostal zelenou

Projekt na revitalizaci dnes chátrající bývalé dělnické kolonie Buďánka v Košířích se nyní může již naplno rozjet. Zastupitelstvo Městské části (MČ) Praha 5 schválilo technicko-ekonomickou studii a tím byla splněna podmínka platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o převodu vlastnictví pozemků osady Buďánka s investorem projektu – společností Geosan Alfa.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Technicko-ekonomickou studii na obnovu a dostavbu osady Buďánka pro investora vypracovala architektonická kancelář studio pha. Kupní cena za pozemek o celkové výměře 9 261 m2 včetně stávajících nemovitostí činí 31 miliónů korun.

Harmonogram projektu počítá s tím, že územní rozhodnutí by mělo být vydáno na konci roku 2009, stavební povolení pak v roce následujícím. „Poté bude ihned zahájena stavba, která nebude trvat déle než 18 měsíců,“ uvedl jednatel společnosti Geosan Alfa Roman Hrubý.

Společnost Geosan Alfa hodlá na místě bývalé dělnické kolonie Buďánka, která dlouhé roky pouze chátrá, vybudovat bytové domy doplněné parkem. Koncept obnovy a dostavby osady Buďánka od architektonické kanceláře studio pha počítá s obnovou několika staveb, které jsou nyní v havarijním stavu s maximálním zachováním původních architektonických detailů; dále stavby, které jsou v podstatě zaniklé, by měly být postaveny v původní podobě. V historickém měřítku i tvaru by měly pak vzniknout dvě novostavby, které doplní lokalitu tak, jako by její vývoj nebyl přerušen. Koncept také navrhuje novostavbu pěti nepravidelných tří a čtyřpodlažních objektů s plochou střechou s převážně bytovou funkcí a podzemními garážemi.

Pozemek i se stávajícími objekty získala společnost Geosan Alfa ve veřejné soutěži vyhlášené MČ Praha 5. V únoru loňského roku pak MČ Praha 5 uzavřela se společností Geosan Alfa Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní o převodu vlastnictví pozemků se závazkem k výstavbě budov na převáděném pozemku.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]