Zpět

Proč zrovna plechová střecha?

Plechová krytina byla donedávna především regionální záležitostí. V posledních letech ale získává na oblibě a postupně se z horských oblastí dostává i do měst a nížin. S plechovými šablonami se dobře manipuluje, montáž je snadná a poměrně rychlá. Krytina se vyrábí na míru každé střechy bez zbytečného odpadu a přebytků.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Pokud je třeba, lze ji na místě doupravit stříháním, což je výhoda zejména u atypických střešních konstrukcí. Krytina je bezúdržbová a její životnost je nejméně 50 let. Profilovaná krytina Lindab Topline se vzhledem klasické tašky se používá na střechy se sklonem od 14˚. Díky nízké hmotnosti – 5 kg/m² – se dají ušetřit značné náklady na rekonstrukci krovu u starších střech, úspory na základech a dimenzování krovu se projeví v případě novostaveb.

Podrobný postup montáže taškových tabulí Lindab Topline krok za krokem se dozvíte z následujícího fotoseriálu. Závěrečný bod patří detailu odvětrání střešního hřebene.

Manipulace s taškovými tabulemi
Při manipulaci s krytinou nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Snažte se s taškovými tabulemi manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutné tak činit velmi opatrně, neboť při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí je hrozí obzvláště v případě, že pracujete s tabulemi delšími než 4 m. Pro snadnější manipulovatelnost doporučujeme používat tabule menších délek zvláště, pokud na stavbě není moc prostoru.

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 1

Postup kladení taškových tabulí
Ke každé zakázce je zpracováván originální kladečský plán, který je součástí dodávky, nebo je k dispozici na vyžádání na technickém oddělení firmy Lindab. Kladečský plán velkou měrou urychlí a usnadní celou pokládku. Je důležité klást tabule vždy kolmo na okapovou hranu a v délkách, které odpovídají kladečskému plánu. Při pokládce je možno postupovat z levé i z pravé strany. Pokládáme-li krytinu z pravé strany podsouváme tabuli pod již ukotvenou krytinu a tabule se tak nemůže posouvat směrem dolu, což nám při větších sklonech usnadní pokládku (obr. 2.)
Je-li délka okapové hrany delší než 10m, doporučujeme odsadit tabule LPA, cca 5 – 10 cm od okapové hrany směrem nahoru a použít delší okapový plech (obr. 3 ). U střech delších než 10m, se chyba při zaúhlování první tabule, která byla řádově v milimetrech, může projevit jako nepřesnost několika centimetrů.

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
Kladečský plán

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 2

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 3

Doporučení: Je-li délka okapové hrany delší než 10m, doporučujeme odsadit tabule LPA, cca 5 – 10 cm od okapové hrany směrem nahoru a použít delší okapový plech. U střech delších než 10m, se chyba při zaúhlování první tabule, která byla řádově v milimetrech, může projevit jako nepřesnost několika centimetrů.

Kotvení krytiny
Pro kotvení krytiny je třeba používat šrouby s těsnící podložkou z materiálu EPDM. Podle typu materiálu latí se tyto šrouby dále dělí na šrouby SWT (dřevěné latě), SD3T (ocelové latě max. 3 mm). Šrouby jsou k dostání ve všech barvách dle barevného sortimentu Lindab. Při utahování šroubu je třeba zvolit správný moment dotažení, tak aby těsnící podložka nebyla příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená.
V místech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí se krytina kotví v každé vlně, v ploše se kotví ob vlnu. V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru doporučujeme 7 ks šroubů /m2 a 3,5 ks nýtů / m2. Nepodceňujte kotvení krytiny v místě okapové a štítové hrany kde je krytina nejvíce namáhána sací sílou větru!

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 4

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 5

Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž
Taškové tabule je třeba v některých místech střechy zkrátit, v případě úžlabí a nároží provést příčný střih. Pro tyto účely se používají profesionální prostřihové nůžky. Nikdy nepoužívejte úhlovou brusku, nebo jakékoli jiné nástroje, které využívají k dělení materiálu řezný kotouč, který příliš zahřeje povrch v okolí řezu a může tak narušit polyesterovou vrstvu. Veškeré řezy je nutné zatřít správkovou barvou a odstranit z povrchu krytiny kovové piliny, které mohou začít v budoucnu korodovat. Dále si vystačíte s běžným klempířským nářadím.
Dříve než začnete stříhat krytinu je vhodné naznačit si pomocí lihového fixu a dřevěné latě směr střihu (obr. 6). Pokud nám to podmínky dovolí, doporučujeme stříhat krytinu vždy směrem shora dolu (obr. 9), kdy se v místě zalomení tabule lépe manipuluje s prostřihovými nůžkami. Pro snadný hladký střih je důležité aplikovat na stříhací hrot trochu oleje a střih vést vždy kolmo k tabuli (obr. 7), tzn, že v místě zlomu musíme prostřihové nůžky vhodně natočit (obr. 8).

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 6

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 7

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 8

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 9

Odvětrání hřebene a nároží
Správně odvětraný hřeben je nezbytnou součástí větrané střechy. Právě přes větraný hřeben dochází k odvodu vlhkosti z mezistřešních prostor. K tomuto jevu dochází za ideálních podmínek díky rozdílnému tlaku v oblasti okapové hrany a hřebene a vzniká přirozené větrání (komínový efekt).
V případech, kdy je spád střechy menší než 30°, nebo délka od hřebene k okapu je větší než 8 m je dobré střechu přivětrat pomocí větrací tašky LV200/160. Větrání hřebene je možno provést několika způsoby, vždy však musíme větrací otvory opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců, či nečistot. Zde Vám nabízíme tři možnosti provedení větraného hřebene. Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pás hřebene VPH (nutno použít hřebenovou lať), nebo jako v tomto případě větrací pás VPH Roll.
Větrací pás hřebene VPH Roll lze montovat bez použití hřebenové latě, tím se stává montáž rychlejší a snazší. V případě osazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pás VPH Roll.
Pro valbové typy střech kde se v jednom místě stýkají dvě nároží a hřeben je určen rozdělovací hřebenáč, který nám usnadní napojení (obr. 10). Rozdělovací hřebenáč se dodává ve dvou provedeních pro rozdílné sklony střech ( 15-30° a 30-45°), tak aby se co nejlépe přizpůsobil tvaru střechy. Hřebenáče NTP a rozdělovací hřebenáče se kotví do vrchní vlny krytiny pomocí šroubů SL2T.

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
obr. 10

Pokud máte dotazy na krytinu Toplinem nebo jakýkoli jiný výrobek Lindab, nebo jste se nedočetli právě to, co Vás zajímá, napište nám o tom na infoprofil@lindab.com.

Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny Lindab - plechová střecha - postup kladení plechové krytiny
Příklady realizace plechových střech

[carousel-horizontal-posts-content-slider]