Zpět 4 fotografie

Požární zkouška v Mokrsku – první výsledky

První výsledky měření z unikátní zářijové požární zkoušky v Mokrsku dnes zveřejnilo ČVUT. Nejvyšší naměřená teplota při simulovaném požáru administrativní budovy dosáhla 935 °C. K porušení stropní ocelobetonové desky nad prolamovanými ocelovými nosníky a k jejímu následnému zřícení došlo v 62. minutě požáru při jejím přetížení na 167 % její návrhové únosnosti.
Současné trendy bydlení v ČR
Zejména v posledním roce se trh s byty v ČR výrazně mění. Mezi developery je větší konkurence, v některých lokalitách již nabídka vyrovnala poptávku a oblasti energetických úspor pomohl výrazný nárůst cen energií. To vede nejen k segmentaci trhu, tlaku na kvalitu nově stavěných projektů, ale také k implementaci energeticky úsporných řešení. JRD jako lídr trhu s nízkoenergetickými byty tento vývoj kvituje. Obrat nastal také v nákupním chování klientů. „Zákazníci k nám přicházejí již obeznámeni se základními informacemi o nízkoenergetických stavebních řešeních nejen na úrovni uživatelské, ale i technické,“ říká Ing. Jan Řežáb, jednatel společnosti JRD.
Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Stropní deska nad nosníky s vlnitou stojnou porušena nebyla. Teplota vnějšího pláště s izolací z kamenné vlny splnila kritéria odolnosti podle evropské zkušební metodiky a k jeho porušení nedošlo. Šlo o první akci takového rozsahu v České republice i ve střední Evropě.

„I přes kolaps desky, který jsme dosud znali jen z laboratoře, odolávala experimentální budova dost dlouho na to, aby v reálném případě mohly hasičské jednotky efektivně zasáhnout,“ říká profesor František Wald, vedoucí Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Stavební fakulty ČVUT v Praze. „Problematikou požární odolnosti se v současné době zabývá i několik evropských výzkumných projektů. Jeden z nich je i součástí zkoušky v Mokrsku. Výsledky našeho experimentu zvýší spolehlivost návrhů konstrukcí vystavených zvýšeným teplotám a promítnou se do národních a evropských norem,“ dodává František Wald.

Zkouška ověřila chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru velkého rozsahu a umožní zpřesnění teoretických modelů chování jednotlivých stavebních prvků při požáru. Kromě teploty měřené asi v 200 bodech se během zkoušky měřily ještě celkové i poměrné deformace konstrukčních prvků, tlaky par, vlhkost a sálání z konstrukce. Požární zkouška v Mokrsku tematicky navázala na sedm velkých požárních zkoušek, které byly uskutečněny na skutečných budovách z oceli, betonu a dřeva v Cardingtonu ve Velké Británii.

Na zkoušce se pod vedením ČVUT účastnily i Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, společnost Pavus, The University of Sheffield, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru MV ČR, Profesní komora požární ochrany a řada dalších společností podílejících se na vlastní stavbě pokusné konstrukce. Stavbu experimentální budovy v hodnotě tří milionů korun financovali sponzoři projektu, kterými jsou ArcelorMittal Long Carbon R&D Centre, Dywidag Prefa, Excon, Haironville Vikam, Kingspan, Kovové profily, Metrostav, Promat, Rockwool, SGB Hünnebeck CZ , tMetrostav, Skála a Vít a další. Mediálním partnerem akce je časopis Konstrukce.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]