Zpět

Potřeba zvýšení požární bezpečnosti zateplených fasád prokázána

Pracovníci divize požární bezpečnosti pražského Centra stavebního inženýrství (CSI) vyhodnotili výsledky simulace požárního testu vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS (external thermal insulation composite systems) provedených 8. září 2008. Testovány byly stěny zateplené jak expandovým polystyrénem, tak deskami z kamenné vlny. Velký středněrozměrový test skutečného chování izolačních materiálů vůči ohni byl podle metodiky uznávané a používané ve většině zemí Evropské unie a v USA proveden v České republice poprvé. Pokusů se zúčastnili členové subkomisí Technické normalizační komise (SC1 a SC2 TNK 27) i odborníci ze Slovenska.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

„Simulace jasně ukázala, jaké úpravy v zakládání kontaktních zateplovacích systémů a jejich detailů je třeba důsledně zavést do praxe pro zvýšení bezpečnosti obyvatel zateplovaných objektů,“ uvedl Pavel Vaniš, ředitel divize požární bezpečnosti – požárně technické laboratoře CSI a organizátor akce. „Pokusy také potvrdily skutečnost, že pásem kamenné vlny lze účinně chránit hořlavý izolační materiál zateplené fasády před šířením požáru,“ dodal.

Člen slovenské komise TK 17 – ochrana před požárem (obdoba české TNK 27) Jaroslav Miko uvedl, že na základě testů navrhne, aby pro snížení rizika šíření požárů zateplovacími systémy byly na každém podlaží, kde jsou aplikovány jiné izolační materiály, použity požární pásy z nehořlavých materiálů.

Centrum stavebního inženýrství poskytuje služby v oblasti zkušebnictví a certifikace výrobků a technologií používaných ve stavebnictví od roku 1992. Jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně.

Pro další informace můžete kontaktovat
Ing. Pavel Vaniš, CSc., ředitel divize požární bezpečnosti CSI
Tel.:                +420 281 017 453        , e-mail:
vanis@csias.cz

[carousel-horizontal-posts-content-slider]