Zpět

POROTHERM 36,5 Ti – cihla plněná perlitem! Cihly nové generace!

Energeticky úsporné bydlení je trendem dneška. Rostoucí ceny energií vedou stavebníky k hospodárnosti již při plánování výstavby. Přednost proto zaslouženě dostávají materiály, které již samy o sobě nabízejí výjimečné tepelněizolační vlastnosti a umožňují vznik bydlení s minimálními nároky na energie určené na vytápění. POROTHERM 36,5 Ti patří do kategorie zcela nových speciálních broušených cihel s vnitřní perlitovou výplní. Spojuje v sobě výhody masivního cihelného zdiva a zdiva s tepelnou izolací, a zároveň s tím dovoluje domu dýchat. Stavebníkům přitom nabízí stejně vysokou životnost stavby jako v případě klasického cihlového zdiva. Vzhledem k použité technologii výroby a vlastnímu složení cihly se jedná o zcela ekologický výrobek.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

POROTHERM 36,5 Ti je naprosto nový typ cihly. Jak napovídá zkratka „Ti“ za názvem, jedná se o první cihlu ze sortimentu výjimečných tepelněizolačních cihel, které jsou vyplněny perlitem již při výrobě. Díky tomu zdivo disponuje vynikajícími schopnostmi již ve svém základním provedení a není ho nutné doplňovat žádnou další izolací. Výstavba z tohoto materiálu vytváří podmínky pro pořízení zdravého bydlení a zároveň zaručuje dobrou investici.
Spolu s klasickou celou cihlou na trh vstupuje i doplňková cihla POROTHERM 36,5 ½ Ti, jež je určena pro ukončování stěn.

Cihla POROTHERM 36,5 Ti

Úspory energií na vytápění
Cihla POROTHERM 36,5 Ti je určena pro realizaci energeticky úsporných rodinných domů. Její rozměry 24,8 x 36,5 x 24,9 cm umožňují snadné a rychlé stavění. Kombinace spojení na pero a drážku a zároveň způsob zdění na tenkou spáru při tloušťce ložné spáry 1 mm výstavbu urychlují, zpřesňují a vzhledem k minimální spotřebě malty i zlevňují.
Hlavní výhoda zdiva z cihel POROTHERM 36,5 Ti však spočívá v minimální hodnotě součinitele prostupu tepla zdivem již u zdiva o základní tloušťce 36,5 cm, kdy je v maximální možné míře zabráněno únikům tepla zdmi a zároveň s tím může dům ‚dýchat‘. Ve srovnání s tím: pokud by totožnou hodnotu součinitele prostupu tepla měla mít masivní dřevěná stěna, musela by dosahovat tloušťky 54 cm.
Kromě toho pevnost cihel 7 MPa zaručuje vysokou únosnost zdiva, což umožňuje výstavbu i vícepatrových rodinných domů.

Zdivo (takřka) bez malty
Cihly POROTHERM 36,5 Ti jsou přesně zabroušeny na výšku 249 mm. Tato úprava umožňuje provádět ložné spáry o tloušťce pouhý 1 mm.
Oproti nebroušeným blokům zaručuje uvedené řešení snížení pracnosti zdění až o 25 %, úsporu malty pro zdění o 84 %. Dále nabízí zásadní snížení technologické vlhkosti vnesené do stěny při zdění a následné rychlejší vysychání zdiva, odstranění dílčích tepelných mostů, které představují ložné spáry mezi jednotlivými vrstvami cihel z obyčejné malty a v neposlední řadě také minimum úklidových prací.
Cena cihel POROTHERM 36,5 Ti v m2 zdiva je 2.144 Kč. Při nákupu cihel obdrží stavebníci zdarma i speciální maltu pro zdění. Nanášecí soupravu (maltovací vozík), která je pro zdění na tenkou spáru potřebná, si mohou na vyžádání zapůjčit u technických poradců společnosti Wienerberger. K dispozici zde je také další technická podpora, například při zakládání staveb.

Cihla POROTHERM 36,5 Ti