Zpět

Podkrovní vestavba bytu v Ostravě – Porubě

Městská památková zóna Ostrava-Poruba byla prohlášena od roku 2003. Dům je součástí stavebního souboru, který svým objemovým řešením a architektonickým ztvárněním fasády doplňuje charakter památkové zóny. Památková zóna se nachází v centru městského obvodu, který byl plánován od roku 1951 jako Nová Ostrava – socialistické město postavené v duchu stalinského historismu, nazývaného u nás SORELA.
 

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Odbor památkové péče Magistrátu města Ostravy stanovil pro vestavbu podkroví tyto podmínky – střešní okna budou kopírovat střešní rovinu a rámy oken budou natřeny v barvě střešní krytiny.
Obecné požadavky na charakter vestavby – nic nesmí vystupovat nad rovinu střechy, nesmí být použity vikýře, vystupující konstrukce, obzvláště ne dřevěné.


historický pohled na Novou Ostravu ( dnes Ostrava – Poruba )

Prostor podkroví, konstrukce domu
Dům se stavěl roku 1957 jako součást celku Nové Ostravy ( II. obvod ). Dům je cihlový, má podélný konstrukční systém a stropy z betonových dutinových panelů. Neobvyklá konstrukce krovu je provedena ze železobetonových tyčových montovaných dílců, na betonových krokvích je laťování a plechová krytina. Ani v rámci výstavby Poruby není tento typ krovu příliš rozšířen.


charakteristická architektura centra Ostravy – Poruby

Návrh řešení bytu – studie
Původní byt 3+1 byl v nejvyšším podlaží bytového domu. Navrhované rozšíření bytu bylo navrženo do nevyužívaného podkrovního prostoru nad bytem – propojením těchto dvou částí vznikl dvoupodlažní mezonetový byt.
V místě čtvercové haly původního bytu bylo umístěno schodiště do podkroví. V podkrovním prostoru na východ jsou dva pokoje se střešními okny, nad stávající koupelnou je nová koupelna a na západní stranu střešní terasa přístupná ze schodišťové haly. Terasa je zapuštěna do střechy. Vznikla odstraněním laťování a střešní krytiny nad částí střechy. Byly ponechány volné čtyři otvory mezi betonovými krokvemi. „Zábradlí“ terasy tvoří střešní nadezdívka, prostor je částečně zastřešen stávající střechou. Podlaha terasy je odvodněna podlahovou vpustí napojenou na odpad ve stávající kuchyni.


původní stav podkrovního prostoru

Projekt
Řešení bytu je čistě funkční, finančně přijatelné a vnějškově nenápadné. Nelze zasahovat do stávající konstrukce krovu – dispozice i osazení střešních oken se musí plně přizpůsobit prvkům montované konstrukce krovu. Příčky jsou z tvárnic YTONG a ze sádrokartonu, šikminy a podhledy ze sádrokartonu, zateplení minerální vlnou tl. 160 mm. Skladba podlahové konstrukce podkroví – vyrovnání násypem a suchá podlaha z desek Cetris. Odpad a voda jsou napojeny na rozvody v instalační šachtě ze spodní koupelny a kuchyně. Vytápění podkroví je nezávislé na topném systému v domě. Jsou instalovány akumulační přímotopné elektrické panely.

Stavba
Stavba trvala dva měsíce, po celou dobu stavby se v bytě s omezením bydlelo. Současně s podkrovím byly provedeny i drobné úpravy v dolním bytě – nové zařizovací předměty a obklady v koupelně a na WC, zbourání příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem.
V průběhu stavby byl vykonáván pravidelně autorský a stavební dozor a menší odchylky od projektu se řešily se stavební firmou na místě. Veškerý stavební materiál nahoru i odpad ze stavby dolů nosili pracovníci stavební firmy po schodišti v domě. Denně se prováděl úklid schodišťového prostoru. V průběhu stavebních prací v podkroví bytové družstvo nechalo provést plánovanou opravu a nátěr plechové krytiny střechy na celém domě.


bourání otvoru pro schodiště

Architektonický detail
Střešní okna
Osazení střešního okna bylo navrženo tak, aby z okna byl výhled ven a aby parapet okna byl přiměřeně vysoko ( výška parapetu 97 cm, výška hrany rámu okna 114 cm ). Bylo použito střešní okno Solára 75 x 160 cm výklopně překlopné – ovládání okna je v dolní části a vyklápěné křídlo nezasahuje do místnosti. Pro šířku okna a jeho umístění v místnosti se musela využít stávající mezera mezi krokvemi ( v betonovém krovu není možné provést výměnu ). Pod oknem je umístěn přímotopný radiátor.
Terasa
Prostor terasy je na západní straně domu vedoucí do dvora. Propojení s exteriérem vzniklo odstraněním laťování a střešní krytiny ve čtyřech polích mezi krokvemi. Krokve zůstaly ponechány, jejich povrch byl vyspraven a z vnitřní strany natřen fasádní barvou. Z vnější strany střechy jsou krokve oplechovány. Půdní nadezdívka tvoří „zábradlí“ terasy. Podlaha byla zateplena, opatřena hydroizolační stěrkou a keramickou dlažbou ve spádu k podlahové vpusti napojené na kanalizaci. Na terase je osvětlení, el. zásuvky a vývod vody. Plocha terasy je částečně krytá stávající střechou a slouží jako exteriérová obývací místnost a zahrada v teplém období roku.


střešní terasa

Schodiště a zábradlí
Schodiště do podkroví vede ze vstupní haly bytu. Vzhledem k možnostem prostoru je navrženo kombinované – přímočaré se zakřivenou otáčkou o 180°. Schodiště je ocelové schodnicové se stupnicemi z bukového masivu. Vnější schodnice je ze tří kusů, vnitřní schodnice je z jednoho kusu. Díly schodiště byly vyrobeny v dílně a v surovém stavu dovezeny, vyneseny a svařeny na místě. Stejně bylo provedeno i zábradlí. Konstrukce zábradlí je natřená modrošedým nátěrem. Vzhledem k tomu, že bylo jasné, že vnitřní schodiště neumožní např. přenášení větších předmětů, byl v podkrovním prostoru ponechán vchod z chodby domu přístupný po domovním schodišti.


schodiště

Podlahy
Původní podlaha půdy vykazovala velké výškové rozdíly a bylo potřeba povrch podkroví vyrovnat bez zbytečného zatížení konstrukce a nenákladně. Vyrovnání se provedlo pískovým podsypem mezi dřevěný rastr. Podklad pro podlahovou krytinu tvoří dvě vrstvy Cetris desek. Jako nová podlahová krytina bylo v hale položeno Marmoleum, v ložnicích koberec. V nově vzniklém obytném prostoru v původním bytě byly ponechány a doplněny bukové vlysy a navazuje na ně Marmoleum podél kuchyňské linky. Spoj se podařilo provést v jedné rovině na sraz bez použití přechodové lišty.

Vnitřní dveře
V původním bytě byly zachovány dřevěné dveře bíle natřené v původních ocelových zárubních, prosklené s olištováním masivní lištou. Tento typ dveří je i v horním patře. Stavební firma opatřila typově shodné dveře z bouračky, které byly vyspraveny, nově natřeny a osazeny novým sklem.


detail bytu – podlahy a dveře

Výhody a rizika podkrovní vestavby
/ z pohledu stavebníka a uživatele /

  • Vznikl komfortně vybavený a dostatečně velký byt, aniž by rodina musela opustit bydlení ve městě, na které je zvyklá.
  • Součástí bytu se stala střešní terasa, venkovní obytný prostor pro pobyt a pěstování rostlin v teplém období roku.
  • Náklady ani zdaleka nedosáhly k částce, kterou by bylo nutno vynaložit na stavbu rodinného domu nebo na nákup nového bytu.
  • Zateplením podkrovního prostoru se „zateplil“ i spodní byt.
  • Po několika letech užívání se projevila funkčnost jak celkového řešení bytu, tak i kvalitní stavební provedení bez zásadních závad.
  • Nevýhodou může být umístění bytu v 5. n. p. bez výtahu v případě zdravotního omezení některého z členů rodiny. Běžný provoz po schodišti lze zvládnout bez větších problémů.
  • Pro ostatní sousedy v domě je nepříjemné období stavby – zvýšená hlučnost, nečistota ve společných prostorech a pohyb cizích lidí v domě. Stavba je náročná na organizaci a ohleduplnost všech zúčastněných. Stavební práce musí probíhat pouze v běžné pracovní době ( od 7 do cca 15 hodin ) a v pracovních dnech, společné prostory domu se musí denně uklízet. Rozhodující je, že stavba trvá předem ohlášenou dobu ( v tomto případě dva měsíce ), a po ukončení stavebních prací se do domu vrátí klid a pořádek.
  • Pro vlastníky domů ( bytová družstva ) může být výhodou zvětšení obytné plochy v domě a tím i zvýšení prostředků do fondu oprav a zhodnocení stavby jako takové.
  • V případě většího rozšíření půdních vestaveb lze předpokládat větší nároky na parkovací plochy v blízkosti domů. V Porubě je situace kritická už v současnosti.


interiér bytu

Střešní vestavby v Porubě považuji za velmi vhodnou formu rozšíření a zkvalitnění bydlení v této části Ostravy. Jsem přesvědčena o tom, že lze najít takové architektonické řešení, které zachová stávající kvalitu prostředí a bude respektovat památkovou ochranu.

Tento článek byl publikován ve sborníku Konference střešní nástavby a vestavby 2007.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]