Zpět

Pavilon D v Hamzově léčebně byl zrekonstruován

Dnes byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon D v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku. „Získali jsme tak ubytování hotelového typu zcela bez bariér pro 28 pacientů s těžkými poruchami hybnosti,“ řekl dnes Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny. Byla tak završena druhá část modernizace budovy, jejíž první část byla zahájena v roce 2005.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

K rekonstrukci přistoupila Hamzova léčebna s ohledem na nutnost rozšířit své služby a mimo „akutní „ lůžka spinálního rehabilitačního oddělení tak již v roce 2002 naplánovala vznik oddělení se zaměřením na pacienty v chronické fázi postižení, jejichž stav vyžaduje opakovaný léčebný pobyt na lůžku specializovaného oddělení. Tento záměr byl projednán a schválen VZP a zřizovatelem, tj. MZ ČR. Poté bylo rozhodnuto, že realizace projektu bude rozdělena na dvě ucelené etapy. Během první – s investicí ve výši 5,16 mil. Kč – proběhla rekonstrukce 1. nadzemního podlaží.

Součástí právě dokončené druhé etapy byla dostavba a rekonstrukce 1. podzemního a 2. nadzemního podlaží tak, aby pavilon mohl poskytovat léčebné pobyty s ubytování hotelového typu pro celkem 28 pacientů. Lůžka budou využita především pro léčbu chronických fází u soběstačných pacientů s těžkou hybnou poruchou, především po poranění míchy, nebo pro pacienty s obdobným klinickým obrazem. Lůžka budou se zdravotními pojišťovnami nasmlouvána jako běžná rehabilitační lůžka se stejnou úhradou, jako v jiných pavilónech léčebny.

Do všech podlaží objektu byl vybudován bezbariérový přístup prostřednictvím nového výtahu. V podzemním podlaží vznikly dvě nové cvičebny, sklady a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží je nyní celkem 7 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízení, sklady a denní místnost pro pacienty. V druhém patře je dalších 7 stejných pokojů, inspekční pokoj pro lékaře, sklady, denní místnost pro pacienty a sociální zařízení pro návštěvníky. Během rekonstrukce byla také vyměněna okna a celý objekt byl zateplen. Vybudovány byly rovněž příjezdové komunikace a chodníky kolem objektu včetně nezbytných terénních úprav.

Druhá etapa rekonstrukce byla zahájena 29. srpna 2007 a dokončena na konci roku 2007. Celkové náklady včetně technologie dosáhly 20,6 mil. Kč bez DPH a byly z 33% hrazeny z vlastních zdrojů léčebny a ze 67% ze systémové dotace státního rozpočtu. Rekonstrukci provedla divize Stavitelství Olomouc OHL ŽS.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]