Zpět 4 fotografie

Nosné dřevěné konstrukce se styčníkovou deskou a dřevostavby Kasper CZ

Už jste něco o výrobě dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou deskou neboli o vaznících zaslechli, ale přesně nevíte o co jde? Toto téma je velmi aktuální díky své jednoduchosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Jsou vyrobeny z dostupné suroviny (dřevo) a proto příliš nezatíží váš rozpočet. Proslýchá se, že právě v dřevěných nosných konstrukcích leží budoucnost stavebnictví.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Jde o zcela nový přístup k výstavbě vašeho vysněného bydlení. Vazníky, které jsou využitelné v celé řadě oblastí, se s úspěchem používají především ve stavebnictví jako nosné konstrukce střech, stropů, stěn (pro rodinné domky, budovy občanského charakteru, průmyslové a skladové haly, supermarkety), nosné prvky bednění monolitických železobetonových konstrukcí (pro dopravní stavby, např. mosty) a pro atypické dřevostavby. Díky velké variabilitě z hlediska projektovaných tvarů střech, jejich částí a doplňků, si lze vybrat ze střech sedlových s využívaným nebo nevyužívaným prostorem střechy, střech valbových, pultových, obloukových, atypických různých vikýřů a rizalet. Pokud se ptáte, co všechno je tedy možné díky technologii styčníkových desek postavit, odpověď je velice snadná. Téměř vše.

Celodřevěné stavby – jak to tedy funguje?
Možná si vybavíte celodřevěné stavby ze záběrů amerických filmů – právě ty se stávají stále oblíbenějšími i u nás. Výhody celodřevěných staveb spočívají hlavně v rychlosti výstavby domu, ve variabilitě dispozičních řešení, v dobrých statických a izolačních vlastnostech. Díky vysoké míře prefabrikace je samotná montáž velice jednoduchá a rychlá. „Co se týče rozměrů, naše společnost je schopna dodat konstrukce, které mají rozpětí až 30 metrů“, říká David Kasper, jednatel společnosti Kasper CZ.

Na počátku každé zakázky stojí zpracování návrhu. Velice důležitým předpokladem dobrého projektu je kvalitní software MiTek 2020, prostřednictvím kterého projektanti – statici provedou statický návrh konstrukce, tj. realizují dispoziční a tvarový návrh nosné konstrukce. Software generuje tvary jednotlivých konstrukčních dílů, dimenzuje řezivo a styčníkové desky v jednotlivých styčnících. Produktem softwaru je i výrobní a montážní dokumentace. Software dokáže rovněž kalkulovat spotřebu řeziva a styčníkových desek a z těchto výpočtů se pak vychází při určení ceny jednotlivých konstrukčních prvků a následně i celé komplexní dodávky.

Vlastní proces výroby začíná příjmem řeziva. Veškeré řezivo se preventivně chrání máčením v impregnačním roztoku, který je ekologicky i hygienicky nezávadný. Tím je zabezpečena ochrana proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Z impregnovaného řeziva se podle výrobní dokumentace vyrábí jednotlivé přířezy. Podle velikosti série výroba probíhá na tzv. čtyřlistové nebo jednolistové zkracovací pile. Pila je přímo propojena s počítačem projektanta a veškerý přenos dat probíhá elektronicky. Výroba konkrétních konstrukčních dílců probíhá na tzv. deskovém lisu, kde se sestaví tvar jednotlivých prvků přesně podle výrobní dokumentace. Systémem dorazů je zajištěna geometrická přesnost výroby.

Vlastní montáž se provádí podle podrobné montážní dokumentace a je relativně jednoduchá, rychlá a v podstatě nezávislá na klimatických poměrech. Díky dokonalému softwarovému řešení spojů je montáž staticky bezpečná.

Shrneme-li tedy veškeré výhody, které vyplývají pro zákazníka, který se rozhodne pro nosnou dřevěnou konstrukci, jedná se především o úsporu konstrukčního dřeva, statickou spolehlivost, rozpětí konstrukce až 30 metrů, vysokou tvarovou a konstrukční variabilitu. Nesmíme zapomenout také na vysokou míru prefabrikace, rychlou montáž, příznivé ceny a na ochranu dřeva impregnací.

Firma Kasper CZ zákazníkům poskytuje veškerou poradenskou činnost a komplexní servis služeb při konkrétním návrhu řešení střešní konstrukce. Individuální přístup ke každému zákazníkovi a dostatečné garance jsou samozřejmostí.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]