Zpět

Naše odborná média byla zařazena mezi recenzované časopisy!!!

Rada pro výzkum a vývoj, odborný a poradní orgán vlády České republiky, zařadila odborné časopisy Konstrukce, Silnice Železnice a All for Power mezi recenzovaná periodika vydávaná v České republice. Vytvoření tohoto seznamu, který obsahuje 443 časopisů všech vědních oborů, vyplynulo ze snahy o zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Současně šlo i o reakci na situaci z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Všechny tři časopisy vydavatelství Konstrukce Media, s.r.o. zařazením mezi recenzované neimpaktované tiskoviny (není jim přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor) potvrdily své silné postavení na trhu odborných médií. „Je to obrovské ocenění práce celého týmu vydavatelství a další známka vysoké odbornosti a kvality. Zařazením do seznamu dále posílíme naše konkurenční výhody oproti jiným časopisům o stavebnictví, strojírenství a energetice, které se do seznamu nedostaly a těch je drtivá většina,“ řekl majitel vydavatelství Tomáš Měřínský. „Je to velký přínos pro čtenáře, autory a i obchodní partnery. Všichni mají nyní v rukou další jasné potvrzení o známce kvality a věřím, že toto naši spolupráci jen upevní,“ dodal.

„Naše zařazení do seznamu recenzovaných časopisů s sebou neslo plnění náročných kritérií, která zahrnují požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací a podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Je to velké ocenění naší snahy a současně výzva do budoucna,“ uvedl na závěr Tomáš Měřínský.

Seznam recenzovaných periodik vydávaných v České republice najdete ZDE.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]