Zpět

Mimořádný zájem o seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ

Na letošní III. ročník celostátního odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ je již přihlášeno 250 účastníků. Hlavním cílem letošního ročníku semináře je totiž seznámení odborné veřejnosti s novými předpisy, které se budou na výrobu a zabudování otvorových výplní vztahovat.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Jedná se o ČSN 74 6076 Okna a dveře – Použití ve stavebnictví – Část 1: Technické požadavky, Část:2 Požadavky na zabudování, která zásadním způsobem zpřesní montáž oken a dveří do budov.
Další zpřesnění požadavků přináší Směrnice evropského parlamentu a rady číslo 2002/91 ES a její prováděcí vyhláška č. 148/2007 Sb., O energetické náročnosti budov.
Výrobci a dodavatelé oken a dveří se tak mohou s těmito změnami seznámit, aby se jejich výrobky mohli uplatnit na trhu v souladu s legislativou. Seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ se uskuteční 30.-31. října v Hradci Králové.
Toto největší tuzemské setkání odborné veřejnosti z oboru projektování, výroba a montáž otvorových výplní, pořádá společnost Stavokonzult za odborné garance soudně znaleckého ústavu Centrum stavebního inženýrství, a. s. Účast na loňském ročníku přesáhla 520 osob. Uzávěrka přihlášek účasti je 23. 10. 2008. Bližší informace o semináři a jeho program jsou uveřejněny na webové stránce www.stavokonzult.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]