Zpět

Lité podlahy HASIT

Velký rozvoj technologií v oblasti stavebních materiálů zaznamenaly také podlahové směsi. Jde zejména o lité potěry na bázi síranu vápenatého (tzv. anhydritu). Tyto lité anhydritové potěry nahrazují díky svým vlastnostem a přednostem v čím dál větší míře klasické cementové potěry.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Anhydritové potěry představují novou generaci podlahových hmot určených pouze pro vnitřní použití v novostavbách (rodinných domů, velkoprostorových kancelářích, bytové výstavbě) i při rekonstrukcích.
Firma Hasit jako jeden z největších a nejvýznamnějších výrobců suchých směsí v ČR přináší na trh již několik let ucelený program výrobků, kde lité anhydritové potěry představují jedno z hlavních odvětví výrobního programu.

Co je Anhydrit-Fliessestrich?
Anhydrit-Fliessestrich 460, Anhydrit-Fliessestrich 463 aAnhydrit-Dünnestrich 450 jsou suché samonivelační směsi na bázi anhydritu upravené hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost. Výrobek Anhydrit-Fliessestrich 460 je určen pro normální zátěž (odpovídá značce CA-C25-F6 dle ČSN EN 13813), výrobek Anhydrit-Fliessestrich 463 je určen pro zvýšenou zátěž (odpovídá značce CA-C35-F7 dle ČSN EN 13813) a výrobek Anhydrit-Dünnestrich 450, který se používá jako tenkovrstvá podlahovina a sdružené vyrovnání na staré a nerovné podlahy v tloušťce vrstvy 15–35 mm (odpovídá značce CA-C35-F7 dle ČSN EN 13813).

Jak použít Anhydrit-Fliessestrich?
Materiály Anhydrit-Fliessestrich 460 a Anhydrit-Fliessestrich 463 lze použít pro lití sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě a zejména podlah na tepelně izolační vrstvě a podlah vytápěných.
Firma Hasit dodává materiál na stavbu volně ložený v sile s kontinuální míchačkou a čerpadlem nebo balené v30 kg pytlích. Způsob aplikace je velmi jednoduchý. Po nečerpání materiálu na požadovanou tloušťku vrstvy (min. 35 mm) je výrobek nivelizován pomocí speciálních tyčí.
Firma zapůjčuje na stavbu strojní zařízení pro zpracování a provádí zaškolení prováděcích firem. Naši obchodní zástupci vám doporučí firmu z vašeho regionu, která má zkušenosti se zpracováním produktu a provede vám aplikaci. Nebo je možné provést zpracování produktu i své pomocí.
Anhydritové lité potěry slouží jako podklad pod všechny podlahové krytiny (koberce, PVC, dlažba, dřevěné parkety a jiné).

Proč použít Anhydrit-Fliessestrich?
Zpracování strojním zařízením od firmy Hasit, je velmi jednoduché díky rychlé a snadné aplikaci. Např. podlahy v rodinném domě ocelkové podlahové ploše cca 200 m2 jsou provedené již za 2–3 hodiny. Tloušťka aplikované vrstvy je výrazně nižší než u cementových potěrů (min. však 35mm) – menší spotřeba materiálu.
Zpracování provádí 3–4 pracovníci. Výsledný povrch je absolutně rovný, není již nutné stěrkovat jako u cementových potěrů. Díky vysoké pevnosti potěru vtahu za ohybu není třeba žádné výztuže jako u cementových potěrů. U podlahového vytápění dochází k dokonalému obklopení trubek materiálem (bez pórů a dutin) tedy k optimálnímu přestupu tepla od trubek přes dobře vodivý potěr do prostoru. Díky objemové stálosti produktu není nutné v bytové výstavbě a u rodinných domů provádět dilatace potěru, kromě obecně platných zásad. Podlaha je již druhý den pochůzí a v krátké době dále zatížitelná. Další z výhod použití je uložení v mobilním sile, které zajišťuje čistotu a pořádek na staveništi a po odvozu sila je účtována pouze aktuální spotřeba materiálu.
Lité anhydritové potěry Hasit přinášejí kvalitu a jednoduchost do oblasti realizace podlah a při zvážení výše uvedených výhod, které nám poskytují, jsou mnohdy levnějším řešením než klasická betonová mazanina.

 

 

Tento článek byl publikován v měsíčníku Stavebnictví a interiér 10/07.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]