Zpět

Konference Podlahy 2008

Společnost Betoncolsult pořádá ve spolupráci s Cechem podlahářů České republiky konferenci Podlahy 2008. Akce proběhne 25. až 26. září 2008 v sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Konference Podlahy 2008 navazuje na předchozí dva ročníky, které byly pozitivně hodnoceny, zejména pro odborný přínos a rozšíření spektra kontaktů z oboru, a to jak účastníky z řad projektantů a vysokoškolských specialistů, tak i účastníky z řad zástupců realizačních firem a dodavatelů stavebních materiálů. V roce 2006 jich dohromady bylo cca 180, v loňském roce pak již 240. Velký zájem byl rovněž o všechny typy firemní prezentace.
Organizátoři předpokládají, že se konference zúčastní opět obdobný počet účastníků a prezentujících se firem. Organizátoři a přípravný výbor konference se budou snažit navázat na úspěch minulých ročníků tak, aby přednesené příspěvky byly opět unikátním zdrojem informací. Speciální pozornost bude věnována vadám a poruchám podlahových konstrukcí všech typů, a to jak z hlediska příčin jejich vzniku, tak i možnostem jejich opravy. Diskutovat se jistě bude o revizi ČSN 74 4505 „Podlahy – společná ustanovení“, která bude letos vydána.
Zdrojem informací a prostředkem pozitivní propagace by pak měla být sekce Úspěšné realizace podlahových konstrukcí. Konference je akreditovaná u České komory autorizovaných inženýrů a techniků v programu celoživotního vzdělávání a hodnocena dvěma body. Další informace najdete na www.konferencepodlahy.cz.

Tematické okruhy a sekce konference
I. Konstrukční řešení podlahových konstrukcí, věda a výzkum, normalizace, vady a poruchy podlahových konstrukcí
II. Betonové podlahové konstrukce včetně průmyslových
III. Monolitická teraca, samonivelační stěrky, lité anhydritové podlahy
IV. Podlahy s dřevěnými nášlapnými vrstvami
V. Keramické a kamenné dlažby včetně lepicích hmot
VI. Syntetické podlahoviny – nátěry, plastbetony
VII. Úspěšné realizace podlahových konstrukcí

Důležité termíny
10. 6. 2008 – uzávěrka přihlášek odborných příspěvků
30. 6. 2008 – uzávěrka přihlášek – uzávěrka přihlášek firemních prezentací
30. 7. 2008 – uzávěrka sborníku (text příspěvků a inzeráty)

Sekretariát konference
Betonconsult s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
e-mail: konference@konferencepodlahy.cz
tel.: 724 080 924, 602 324 116
fax: 261 215 427