Zpět

Koberovy vyhrály Energetický projekt 2007

V obci Koberovy v Českém ráji vznikl zcela ojedinělý obytný soubor dvanácti rodinných domů a školicího střediska na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce v pasivním standardu. Projekt byl oceněn hlavni cenou v celostátní soutěži Energetický projekt 2007.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Respektuje platné regulativy Chráněné krajinné oblasti Český ráj, které stanovují zásady pro výstavbu v daném regionu, i s ohledem na současný charakter okolní zástavby.
Především to je nekompromisní požadavek na sedlové zastřešení, obdélníkový tvar domů, orientace vstupů z podélné fasády, vypuštění nesmyslných balkonů a loggií, požadavek na přímé výškové propojení přízemí objektu s okolním terénem bez zbytečného převýšení, a v neposlední řadě i „rozumný‘ rozsah prosklení (zde je pozoruhodné, že celá řada těchto požadavků CHKO zcela koresponduje se současnými zásadami při návrhu pasivních domů).

V celkovém koncepčním návrhu obytného souboru Koberovy, situovaného přímo do centra intravilánu obce s velmi různorodou okolní zástavbou, bylo nutné řešit citlivou kompozici nové skupinové výstavby s ohledem na charakter bezprostředního okolí obce.
Návrhem shodných měřítek, barevných odstínů a navazujících výškových horizontů dominantních ploch střech bylo dosaženo sjednocení charakteru a siluety všech objektů nového souboru, současně však při zachování požadované individuality každého objektu.

Vlastní architektonický návrh jednotlivých domů je pak veden snahou o kultivovanou jednoduchost, čistotu a strohost formy, přímo navazující na charakter tradičních staveb regionu Českého ráje (hladké a ucelené plochy střech z šedočerné břidlice, kompaktní plochy dřevěných obkladů, atd.)
Urbanistická koncepce souboru staveb logicky navazuje na stávající okolní zástavbu „po vrstevnici‘, s orientací hřebenů střech v ose západ – východ, s ideální orientací i sklonem jižní části sedlové střechy pro instalaci solárních fototermálních i fotovoltaických panelů. S ohledem na dosažení nerušených výhledů z hlavního obytného prostoru jsou jednotlivé objekty postupně natáčeny od jihu až k JZ, čímž se zároveň eliminuje i vzájemné zastínění domů.

Zdroj: www.pasivnidomy.cz

[carousel-horizontal-posts-content-slider]