Zpět

Knauf Insulation jde příkladem v úsporách energií

Společnost Knauf Insulation je předním výrobcem izolačních materiálů ze skleněných a kamenných vláken. Zároveň se angažuje v oblasti úspor energií, což vyjadřuje i firemní motto ”čas chránit energii”. Svými aktivitami v oblasti úspor energie se Knauf Insulation snaží vzdělávat a poukázat na důležitou roli izolací budov. Izolace budov je totiž nejjednodušším a finančně nejefektivnějším způsobem, jak energii uspořit. Zateplovací systémy přináší uživateli kromě úspory financí i trvalý komfort.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Nejnovější firemní edukační kampaní je ojedinělý projekt „Stop výdajům za energie“ zaměřený na zvýšení informovanosti obyvatel v otázkách úspor energií. Hlavní důraz osvěta klade na úspory peněz za energie v budovách, kde se spotřebuje 40 % veškeré energie, a to zejména na vytápění a klimatizaci. Od letošního jara mohli obyvatelé deseti českých měst potkávat na ulicích informační „energetické hlídky“. Studenti převlečení v kostýmech „strážných“, informovali obyvatele nejen o nutnosti úspor energie, ale i o vyhlášce č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, tzv. energetickém štítkování budov, která vstoupí v platnost 01. 01. 2009. Rozumí se jí zpracování průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s platnými předpisy. Základním ukazatelem hodnocení je v ČR celková roční dodaná energie do budovy (tzn. energie pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, přípravu teplé vody, osvětlení, a provoz zařízení zajišťující provoz jednotlivých systémů), a to při normovém způsobu užívání objektu, tzv. bilanční způsob hodnocení.

Svoje aktivity v oblasti úspor energie zahájila společnost Knauf Insulation již v roce 2007 spoluprací na celoevropské klimatické kampani Display®, jejíž cílem bylo a stále je povzbudit místní samosprávy ve zveřejňování údajů o energetické a ekologické náročnosti veřejných budov. Pilotní projekt připravila firma v květnu 2007 v místě svého působení ve spolupráci se základní školou Masarykova v Krupce. Kampaň pomáhá domy rozčleňovat do energetických „výkonnostních tříd‘, a zároveň vyhodnocuje vliv jejich provozu na životní prostředí.

Zpopularizovat šetrnou výstavbu u budoucích odborníků, projektantů a současných studentů bylo cílem soutěžního projektu „O nejlepší návrh pasivního domu“, který byl vyhlášen na počátku tohoto roku. Návrh musel vykazovat účinné využití obnovitelných zdrojů energie a celkovou energetickou koncepci, tj. např. desetkrát menší spotřebu energie než běžná nemovitost.

V loňském roce se firma také přidala ke kampani organizace Energie Cités, která na příkladu šestnácti světových měst, mezi která patří i Litoměřice, osvětlovala principy udržitelného rozvoje a předcházení negativních dopadů klimatických změn. Výstavní panely s příklady šestnácti municipalit, které se rozhodly aktivně podílet na budoucnosti svého regionu, stále ještě putují v rámci výstavy Imagine Čechami a Moravou. Firma Knauf Insulation na akci spolupracuje s Národní sítí zdravých měst (NSZM). Účelem výstavy bylo zvýšit mezi lidmi povědomí o otázkách spojených s budoucností místa, kde žijí a ukázat jim, že standard, na který jsou zvyklí dnes, nemusí za několik let být samozřejmostí, pokud jde o energie a kvalitu životního prostředí.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]