Zpět

Kasper CZ se stěhuje do Trutnova

Pro stavbu nového provozu v průmyslové zóně Trutnov Poříčí se rozhodla firma Kasper CZ. Za více než 14 let své existence si společnost vybudovala pozici jednoho z největších výrobců dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou deskou na českém trhu. V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o dřevo jako alternativní nízkoenergetický stavební materiál. Proto, aby i nadále mohla společnost pokrýt poptávku svých zákazníků, rozhodlo se vedení pro sloučení obou dosavadních výrobních provozů v Úpici a Bohuslavicích a vybudování nového výrobního objektu, který zvýší nejen efektivitu práce, ale také umožní rozvoj společnosti.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Jako své nové působiště si společnost vybrala pozemek v Trutnově Poříčí vedle své sesterské firmy Kasper Kovo, která se zabývá především výrobou plechových dílců. Pro regeneraci této bývalé průmyslové plochy tzv. brownfieldu využila společnost podpory z Evropských strukturálních fondů ve výši 11,5 mil. Kč z celkového předpokládaného nákladu 25 mil. Kč.

Po předchozí ekologické sanaci areálu byla na jaře letošního roku zahájena samotná stavba. Nový výrobní závod bude dokončen na podzim. „Dosavadní realizace probíhá bez problémů, termín dokončení je listopad 2008,“ zhodnotil průběh stavby David Kasper, ředitel společnosti Kasper CZ, a dále dodal, že stěhování je naplánováno na začátek prosince, tedy mimo hlavní výrobní sezónu. Oba stávající provozy budou fungovat do konce roku, poté bude jejich činnost ukončena.

„ Díky novému areálu společnost navýší výrobní kapacitu o 30 – 50 %, zlepší výrobní a materiálové toky,“ uvedl dále Kasper. S novou administrativní budovou, která byla navržena jako dvoupodlažní dřevostavba, firma získá chybějící reprezentativní prostory, nové projekční kanceláře a vyhovující sociální zázemí zaměstnanců. Dalším přínosem pro zaměstnance bude vytápění výrobní haly, a také díky nové technice efektivní manipulace s výrobky.

Tržby společnosti Kasper CZ dosáhly za loňský rok 112,5 mil. Kč, což je o 35 % více než v roce 2006, provozní zisk společnosti činil 13,5 mil. Kč. Největší podíl z celkových tržeb tvořily dodávky pro bytovou výstavbu, zejména výroba dřevěných konstrukcí a střešních vazníků se styčníkovou deskou. Kromě realizace nového provozu se do budoucna plánuje také úzká spolupráce s polskou sesterskou pobočkou Kasper Polska sídlící v Gliwicích, která se dnes řadí mezi přední polské dodavatele dřevěných konstrukcí se styčníkovou deskou. Rovněž zisky této společnosti dosáhly loni nejvyšších hodnot.
 

Stavba administrativní budovy – květen

Stavba admnistrativní budovy – květen

Stavba administrativní budovy – červen

Stavba výrobní haly – duben

Stavba výrobní haly – květen

Stavba výrobní haly – červen

[carousel-horizontal-posts-content-slider]