Zpět

Jsou vaše vrata bezpečná? Zkontrolujte je!

Automaticky ovládaná garážová vrata se u řidičů těší stále větší oblibě. Výsledný komfort užívání ovšem závisí na řadě faktorů. Při jejich pořizování bychom si měli především ověřit, zda splňují důležité bezpečnostní standardy. Majitelé starých vrat by zase neměli odkládat přezkoušení jejich bezpečnosti odborníkem.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Základní kritéria bezpečnosti garážových vrat
Mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky, které zamezují zejména zranění dětí, patří ochrana proti sevření prstů v oblasti vratových článků. Vsunutí ruky zase zabrání boční uzavřené zárubně.
U dálkově ovládaných vrat by rozhodně neměla chybět funkce automatického přerušení chodu při najetí na překážku. Díky ní dojde v případě, že hrana vrat narazí při zavírání na jakýkoli předmět, k zastavení pohonu a vrata povyjedou o kousek zpět nahoru.
Zvláštní pozornost je dále třeba věnovat zajištění tažných lan a pružin, jež zamezuje pádu vratového křídla. Tato pojistka je obzvlášť nezbytná u svisle se otevírajících sekčních vrat.


automatické vypnutí pohonu vrat při najetí na překážku


bezpečná sekční vrata chrání proti sevření prstů
 

Prověřená vrata přinášejí pocit bezpečí
Nově vyráběná vrata by měla odpovídat přísné evropské normě pro garážová vrata EN 13241-1, která je platná od 1.5.2005. Díky tomu bychom měli mít jistotu, že kupujeme výrobek, jenž splňuje hlavní bezpečnostní standardy. Spolehlivý výrobce vám na požádání předloží certifikát o dodržování požadované normy.
V případě starších vrat je nutné provést důkladnou revizi jejich bezpečnosti. Majitelé garáží se mohou obrátit na autorizovaného prodejce Hörmann, který jim na vyžádání poskytne tzv. bezpečností list. Na jeho základě lze snadno zjistit, zda garážová vrata odpovídají požadovaným standardům. Dále je možné požádat o revizi vrat odborníkem. Pokud budou při přezkoušení shledány závažné nedostatky, měla by být vrata co nejrychleji vyměněna. Zamezíte tak možnému zranění osob, zejména hrajících si dětí.


moderní, bezpečná vrata


stará vrata často neodpovídají bezpečnostním standardům

 

 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]