Zpět

Jezírka na zelených střechách – Zelené střešní oázy

V našich hustě zastavěných městech jsou plochy zeleně vzácné a ceny pozemků se mnohdy šplhají do astronomické výše. Situace se vyostřuje především v centrech aglomerací: Hluk, vedro, prach, pouliční provoz, a pohled na šedivé budovy významně přispívá ke stresujícímu pocitu, kterému bychom tak rádi unikli. Tyto negativní dopady můžeme zmírnit tak, že střechy budov využijeme k ozelenění. Nabízí se i možnost vytvořit na zelených střechách malé vodní plochy a jezírka.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

Vodní plochy na střeše
Od počátku profesionálního zakládání zelených střech jsou na střechách zakládány i vodní plochy a jezírka. Slouží jako vítaný estetický a uvolňující prvek vedle květinových záhonů, posezení a teras. Oblast využití není omezena pouze na intenzívní zelené střechy. Také u extenzívního ozelenění se často setkáváme s jednoduchými vodními plochami, které přispívají k rozmanitosti ztvárnění. Na střechách najdeme různé formy vodních ploch, od jednoduchých pítek pro ptáky až po biologická čisticí jezírka s vodními rostlinami. Vodní plochy na střechách mohou plnit následující funkce:

  • Architektonický prvek ke zvýšení estetické hodnoty
  • Zvýšení ekologického přínosu
  • Rozšíření životního prostoru pro faunu a člověka
  • Vyšší míra zadržování srážkové vody
  • Vyšší vypařování a chladivý efekt

Sezónní vodní plochy na střechách
Jednoduché vodní plochy s výškou hladiny přibližně od pěti do dvaceti centimetrů se zakládají především na extenzívních zelených střechách pro zvýšení jejich rozmanitosti a ekologické hodnoty anebo pro umocnění estetického dojmu u pohledových střešních ploch. Přestože takové vodní plochy při dlouhodobém suchu vysychají, bývá zde zpravidla k dispozici voda pro hmyz i ptáky alespoň po určitou dobu a při příznivých klimatických poměrech se zde mohou rozmnožit i vodoměrky. Zakládání a konstrukce takovýchto „mini jezírek“ je jednoduchá: Protože tloušťka okolního souvrství může činit třeba jen 10 cm, je na ochranné a separační geotextilii, která chrání kořenovzdornou hydroizolaci střechy, nutné vytvořit a zafixovat okraje budoucího jezírka. Zakřivené okraje můžeme vytvarovat např. z ohebné drenážní hadice, přes ni pak položíme kořenovzdornou nebo jezírkovou fólii, kterou je vyložena vnitřní plocha. Zvýšené okraje vzniklé drenážní hadicí vytvoří spolu s vodotěsnou fólií odolnou proti UV záření ohraničenou vodní plochu. Realizace podobných prvků nevyžaduje příliš námahy ani prostředků a výrazně nezatěžuje konstrukci střechy. Na jezírkovou fólii pokládáme ochrannou geotextilii a tenkou vrstvu oblázků jako dno. Při malé hloubce nelze použít typické vodní rostliny, ale můžeme vysadit vlhkomilné rostliny vyskytující se na okrajích rybníků a jezer, např. kyprej vrbice, ostřice, blatouch, žabník jitrocelový, máta vodní. Jezírka se plní vodou při deštích a v déle trvajících suchých obdobích opět vysychají.

Jezírka na zelených střechách
Na intenzivních zelených střechách je díky vyššímu souvrství (cca 30-50 cm) možné vytvořit i hlubší jezírka. Konstrukce jezírka je v zásadě stejná, jako je uvedeno výše. Okraje a vnitřek opět vytvoříme pomocí jezírkové fólie. Obvod jezírka bývá zpravidla vytvořen např. z monolitického betonu, cementotřískových nebo betonových obrubníků ve tvaru L. Jezírková fólie bývá zpravidla vytažena přes okraj a tam případně zajištěna. U hlubších a větších jezírek na intenzivních zelených střechách se zřizují pobřežní a okrajové zóny, stejně jako u zahradních jezírek na terénu. Po osázení rostlinami, které jsou vhodné pro příslušné stanoviště, už není rozdílu mezi střešním a zahradním jezírkem. Ve vodě se houpou lekníny, pod nimi se prohánějí zlaté rybky a terasa v bezprostřední blízkosti láká k posezení. Na střeše je důležité chránit vodní plochu před přehříváním pomocí vhodného zastínění a také dbát na pohyb a okysličování vody.

Shrnutí
I na střeše je možné vytvořit jednoduché vodní plochy jako pítka pro ptáky a jezírka srovnatelná s vodními plochami na rostlém terénu. Jejich tvorba je úkolem zahradníků a krajinářů, kteří se pro tento speciální případ musí dobře vyznat i v ozelenění střech. Jak je zřejmé z příkladů, odborně založené zelené střechy s jezírky vydrží celá desetiletí a mohou se z nich těšit nejen jejich majitelé ale i četní návštěvníci z živočišné říše.


Střešní zahrada s přírodním jezírkem v popředí; v pozadí bazén (zdroj: Optigrün)


I na přístřešcích pro auta lze zakládat malé vodní plochy (zdroj: Optigrün)


Mělké jezírko začleněné do zelené střechy bytového a obchodního domu (zdroj Optigün)

Autor: Gunter Mann, Optigrün International AG, www.optigruen.de
Překlad: Jitka Dostálová

[carousel-horizontal-posts-content-slider]