Zpět

Jak na to – Plovoucí podlahy

Termín plovoucí podlaha představuje takovou podlahu, která je oddělena od ostatních konstrukcí pružným materiálem, tzn. že podlaha „plave v jakési vaně z tohoto materiálu“.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika:
Autor: (red)

OCHRANA PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU

Cílem těchto podlah je především zvýšit kročejovou neprůzvučnost stropů. To znamená v maximální míře snížit přenos hluku způsobený mechanickými nárazy na podlahu.

Kročejová a vzduchová neprůzvučnost
Z hlediska šíření hluku vodorovnou nosnou stavební konstrukcí je rozhodující vyřešit tzv. kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost těchto konstrukcí.V praxi to znamená navrhnout takové skladby a vyřešit detaily konstrukcí tak, aby se přes tyto konstrukce přenášelo co nejmenší množství hluku.

Kročejová neprůzvučnost
Kročejový hluk vzniká přímým kontaktem (nárazem) na podlahu (chůze, náraz, pád předmětu na podlahu). Schopnost konstrukce tento typ hluku tlumit se nazývá kročejová neprůzvučnost. Ukazatelem je vážená hladina kročejového zvuku Lnw (dB). Čím je tato hodnota nižší, tím nižší kročejovou neprůzvučnost mezi dvěma prostory můžeme očekávat. Vlastní stropní nosné konstrukce (železobetonový panel, trámový strop mají nedostatečnou kročejovou neprůzvučnost a proto je třeba oddělit stropní konstrukci od roznášecí konstrukce podlahy akusticky pružnou podložkou. Společnost Rockwool má bohaté zkušenosti s výrobou desek určených pro zlepšení akustických vlastností podlah, zejména kročejovému hluku.

Vzduchová neprůzvučnost
Tam, kde dochází k přenosu zvuku z místnosti do místnosti působením zdroje z vysílací místnosti do příjímací (chráněné) místnosti vzduchem, mluvíme o vzduchové neprůzvučnosti. Zvuková energie vzniká v prostorovém zdroji hluku a přenáší se vzduchem, ale i stěnou, stropem, spárami a okolními konstrukcemi. Vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem se nazývá vzduchová neprůzvučnost. Ukazatelem je vážená neprůzvučnost Rw (laboratorní) nebo R’w (stavební). Platí obecné pravidlo, čím větší plošná hmotnost daného prvku, tím lepší zvukoizolační vlastnosti.

Plovoucí podlaha se skládá ze tří vrstev:

  • nášlapná vrstva
  • roznášecí vrstva (armovaná betonová mazanina, deska OSB, cementotřísková, dřevotříska, sádrokarton, překližka)
  • izolační vrstva (akustická izolační deska Rockwool, Steprock ND, Steprock HD, Dachrock)

Nášlapná vrstva
Konečná pochozí vrstva podlahy (vlysy, parkety, PVC, koberec, dlažba apod.)

Roznášecí deska
Roznášecí vrstva přenáší plošné zatížení podlahy na izolační vrstvu. Podle druhu rozlišujeme roznášecí vrstvu na lehkou a těžkou.

Těžká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu tvořenou z armované betonové mazaniny o min. tl. 50 mm a plošné hmotnosti > 75 kg.m-2 oddělenou od akustické desky hydroizolační vrstvou (pískovaná lepenka, PE fólie apod.).
Lehká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu tvořenou velkoformátovými deskami montovanými suchou technologii (desky OSB, sádrokarton, dřevotříska, cementotřískové, překližka apod.) Desky se kladou min. ve dvou vrstvách (obvykle s vystřídáním spár – určuje výrobce desek) volně na pružnou izolační vrstvu. Plošná hmotnost roznášecí desky má být > 15 kg.m-2.

Izolační vrstva
Je tvořena akustickými deskami Sterock ND, Dachrock (těžká plovoucí podlaha), Steprock HD, Dachrock (lehká plovoucí podlaha).

Zvukopohltivá izolační vrstva z kamenné vlny Rockwool
Nejdůležitější vrstvou plovoucí podlahy, pokud chceme dosáhnou akustického účinku, je pružná akusticko – izolační vrstva.
Speciální desky pro izolaci plovoucích podlah vyrábí společnost Rockwool pod různými obchodními názvy.
Tyto desky se liší způsobem použití a svými technickými parametry.
Ke správné funkci plovoucích podlah přispívá i správné řešení detailů, zejména prostupy rozvodů vody a topení, oddělení roznášecích vrstev plovoucí podlahy od stěn apod.

Dilatační pásek
Aby bylo zabráněno pronikání zvuku okolními cestami (stěny, nosná stropní konstrukce) je třeba pružně oddělit roznášecí vrstvu od okolních konstrukcí dilatačním páskem po celém obvodu stěn.

Orientační hodnoty zlepšení kročejové neprůzvučnosti stropů pomocí plovoucích podlah
 

Podlaha

Masivní strop

Dřevěný drátový strop

Těžká plovoucí

20 – 30 dB

10 – 16 dB

Lehká plovoucí

15 – 25 dB

5 – 10 dB

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy
Správné napojení plovoucí podlahy na stěnu a správný prostup stropem a plovoucí podlahou

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy
Správné napojení příčky a plovoucí podlahy na nosnou konstrukci – svislý řez

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy
Chybné napojení plovoucí podlahy na stěnu – chybí dilatační pásek Steprock

POSTUP PROVÁDĚNÍ

Lehká plovoucí podlaha

Předpoklady pro položení plovoucí podlahy
Pro pokládání plovoucí podlahy je třeba mít rovný podklad.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Okrajové pásky
Okolo stěn je třeba použít dilatační pásky Steprock.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Pokládky izolace
Pokládání izolačních desek na rovný podklad.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Roznášecí vrstva
Na izolační desky Rockwool se pokládají sádrokartonové, cementotřískové či sádrovláknité desky ve dvou vrstvách (desky OSB, překližky) nebo dřevotřískové desky na pero a drážku.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Nášlapná vrstva
Před položením podlahové krytiny (např. koberec) je nutno seříznout okrajové pásky.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Těžká plovoucí podlaha

Předpoklady pro položení plovoucí podlahy
Pro pokládání plovoucí podlahy je třeba mít rovný podklad.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Dilatační pásky
Okolo stěn je třeba použít dilatační pásky Steprock.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Pokládka izolace
Pokládání podlahových desek na rovný podklad.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Oddělení vlhkosti
Na izolační desky Rockwool se položí hydroizolační fólie (polyetylen nebo lepenka).

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Roznášecí vrstva
Vrstva betonové mazaniny – tloušťka 50 mm – musí být armována výztužnou sítí.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Odstranění pásku
Pásek je třeba seříznout podle betonové desky.

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Nášlapná vrstva
Na beton se pokládá nášlapná vrstva (např. koberec).

Rockwool - Jak na to - Plovoucí podlahy

Zdroj: Rockwool

[carousel-horizontal-posts-content-slider]