Zpět

Izolace kročejového hluku u schodišť

Výraznou a nepříjemnou formou přenášení zvuku u bytových domů se stává kročejový hluk. Problémy může způsobovat při nedostatečné ochraně zejména na schodištích, proto již při jejich návrhu je třeba zajistit systémově požadavky kročejové neprůzvučnosti.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Z hlediska stavební akustiky by měl každý dům splňovat přípustné hodnoty hluku podle platných norem, vyhlášek o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále navazujících předpisů. Jakým způsobem tedy odizolovat jednotlivé prvky tak, aby byly splněny normy na ochranu proti kročejovému hluku? Řešení zvukové izolace musí být systémové, stejně jako se musí konstrukce objektu posuzovat z hlediska stavební akustiky jako celek. Použití pouze jednotlivých modulů nebude příliš efektivní.

Vhodné tlumicí prvky
Pro zajištění ochrany proti kročejovému hluku jsou vhodné izolační prvky Halfen. Elastickým uložením pomocí vysoce kvalitních elastomerových ložisek bi-Trapezlager a umístěním spárové desky HTPL se masivně konstruovaná schodiště a ramena akusticky oddělí od okolních stavebních dílců. Při plánování opatření protihlukové izolace se nesmí zapomenout, že zvukově izolační vlastnosti jsou velkou měrou závislé na parametrech „tlakového napětí ložiska“ a „frekvenci vyvolávajících faktorů“. Závislost na těchto dvou faktorech byla pro Halfen důvodem, proč byla u prvků zvukové izolace HTF použita celá řada vysoce kvalitních ložisek bi-Trapezlager z trvale elastické etylen–propylen–dien směsi polymerizátu (EPDM). Tato ložiska se vyznačují velmi dobrými zvukově izolačními vlastnostmi v širokém spektru napětí uložení v tlaku. Systém tlumení kročejového hluku zahrnuje jednak prvky HBB, které jsou určeny pro uložení schodišťové podesty, a to jak prefabrikované, tak monolitické, jednak prvky HTF, určené pro styk prefabrikovaného schodišťového ramene a podesty.
 

Zvukově izolační box u podesty
Zvukově izolační box HBB je prvek, který se používá k bodovému uložení podesty. Jedná se o pryžový box, který má ve vnitřní spodní části speciální bitrapézové ložisko. Pokud je podesta uložena tak, že síly působí i směrem nahoru, resp. do stran, pak se použije bitrapez box s přídavným ložiskem v horní vnitřní části, resp. s ložisky po vnitřních stranách. Schodišťové rameno už nemusí být izolováno od podesty. Bi-trapézové boxy Halfen HBB se před montáží prefabrikované schodišťové podesty jednoduše nasunou na konzolu podesty (konzola s vnitřními rozměry boxu se předem vyrobí v Prefě).


Obr. 1


Obr. 2

Obr. 1, 2: Prvky HBB určené pro uložení schodišťové podesty – prefabrikované i monolitické


Obr. 3


Obr. 4

Obr. 3, 4: Zvukově izolační box HBB pro uložení podesty

Prvky pro schodiště
Zvukově izolační prvek HTT pro monolitická schodiště se používá k tlumení kročejového hluku (D L = 12 dB) pro spojení monolitického schodišťového ramene a podesty, resp. prefabrikovaného ramene, a na stavbě betonované podesty. Prvek HTT je k dispozici ve třech stupních zatížení pro šířky schodišť od 90 cm do 200 cm a výšky podesty 16 cm až 25 cm. Profil tvoří výztuž BSt 500 NR, pozinkovaný ocelový plech, minerální izolace z vláken a elastomerové ložisko. Prvky HTT přenášejí výlučně posouvající a horizontální síly, které mohou vyplývat jak z krátkodobě působících zatížení, z vynuceného nebo rázového namáhání, tak i z plánovaných vnějších zatížení. HTT má v případě požáru vysokou požární odolnost se zařazením do třídy F90/F120 – podle krytí betonu schodišťového ramena. Zvukově izolační prvky HTF pro prefabrikovaná schodiště byly vyvinuty pro elastické uložení prefabrikovaného schodišťového ramene na podestu. Přenášejí výlučně posouvající síly – max. VED = 35 kN (+17,5 kN na každé další ložisko). Bitrapezové ložisko vykazuje zlepšení kročejové neprůzvučnosti až o 23 dB. Dodává se v délkách 100 cm a 120 cm (šířka schodišťového ramene).
 


Obr. 5


Obr. 6

Obr. 5, 6: Prvky HTF určené pro styk prefabrikovaného schodišťového ramene a podesty

Zvukově izolační spárované desky
Deska Halfen HTPL z pěnového materiálu třídy stavebních hmot B2 spolehlivě zamezuje přenosu kročejového hluku. Nalepí se na boky schodišťového ramene. Spáry je nutno pečlivě zaizolovat. Tato spárová deska HTPL je systémovou složkou a může být použita v kombinaci se všemi izolačními prvky Halfen pro zamezení znečištění spáry mezi stupni schodiště a jeho prostorem. Spárové desky je nutno uložit velmi pečlivě, neboť případné mezery mohou vést ke vzniku zvukových mostů a negativně ovlivnit protihlukovou izolaci.
 


Obr. 7


Obr. 8

Obr. 7, 8: Zvukově izolační prvky HTPL

Prvek pro spodní podlaží
Zvukově izolační prvek HTF-B se používá pro elastické uložení prefabrikovaných schodišťových ramen na základovou desku ve spodním podlaží. Míra zlepšení kročejové neprůzvučnosti je až 27 dB. Tento prvek je určen pro maximální zatížení v uložení max.VED = 35 kN (+17,5 kN na každé další ložisko).
 


Obr. 9


Obr. 10


Obr. 11

Obr. 9, 10, 11: Zvukově izolační prvky HTF-B

 

Autor: Ing. Olga Löwitová, CSc.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]