Zpět

Bývalá kasárna se mění v byty či průmyslové areály

Ministerstvo obrany od roku 2002 do loňska prodalo nebo zdarma převedlo na nové majitele celkem 1347 nepotřebných objektů, jejichž hodnota činila zhruba 30 miliard korun. Velkou část tohoto majetku tvořila bývalá kasárna, která poměrně často skončila v rukách radnic příslušných měst. Ty čekalo řešení otázky, co s nimi. Někde si s tímto problémem již poradili a na místě bývalých vojenských objektů vyrůstají například byty, jinde noví majitelé kasáren stále poněkud tápou.

Publikováno: 29.07.2008
Rubrika: ,
Autor: (red)

Stejně jako je nedílnou součástí Stavebních veletrhů Brno veletrh investičních příležitostí Urbis Invest, jehož jedním z hlavních témat doprovodného programu bude na brněnském výstavišti 22. – 26. dubna právě téma brownfields, mělo v minulosti každé větší město, zejména v západních Čechách, svou vojenskou posádku. Reorganizace armády vyklidila drtivou většinu bývalých kasáren a nastal problém, co s nimi. Do jednoho z největších projektů využití bývalých kasáren se pustili ve Velké Hleďsebi na Chebsku, kde přestavba na ubytovací či obchodní plochy vyjde podle plánu až na pět miliard korun. Financována by měla být jak z evropských fondů, tak zapojením soukromého kapitálu. Pokud by se plán podařilo uskutečnit, v areálu by vzniklo asi 800 pracovních míst a postupně by měl mít celý areál téměř 3000 obyvatel, z toho asi 680 přechodných. „Chceme nové lidi nalákat na zajímavé místo, které zajistí všechny součásti, které pro život potřebují. Především na nová pracovní místa, také na blízkost významných lázní, a že celý projekt vzniká nově a v souladu s přírodou,‘ říká starosta Velké Hleďsebi Jiří Bytel.

Nových bytů se dočká i Brno
Také jihomoravská metropole se potýká s vyřešením otázky, co bude s bývalými kasárnami poblíž centra Brna. Do loňského roku se zde natáčely Četnické humoresky, nyní se zde začnou stavět byty, kanceláře a obchody. Původní stavby už jsou zdemolované a ještě letos se místo nich začne firma Kliminvest stavět soubor Novus. Kasárna v nedaleké Slatině využije město pro průmyslově-komerční areál. Také na druhé straně republiky, v západočeské Sušici, kde jedenáctitisícové město pět let plánovalo průmyslovou zónu, nahradí bývalé vojenské objekty byty. Na devíti hektarech bývalých kasáren Pod kalichem tam má vzniknout téměř stovka bytů. „Město si nechalo zpracovat studii, která řekla, že území ve směru na Kašperské Hory je velmi dobrou lokalitou pro bydlení,“ uvedl starosta města Petr Mottl.

Menší města mají problémy
Některé menší obce na Vysočině nemohou najít využití pro opuštěné armádní areály, které převzaly od státu. Na přestavbu zchátralého majetku jim chybí peníze, zájem soukromých investorů často závisí na blízkosti většího města nebo dálnice. Například obec Senožaty vlastní několik let čtyřpatrovou armádní budovu a loni převzala i tři čtvrtiny hektaru okolních pozemků. „Nápady na využití bychom měli, ale všechno to ztroskotává na tom, že je to v zastavěné části Senožat, a na financích,‘ přiblížil starosta Zdeněk Vaněk. Areál blízko obytných domů se nehodí pro výrobu ani na sklady. Na jeho přestavbu pro bydlení a služby nemá obec dost peněz.

Investice do brownfieldů táhnou
Bývalé vojenské objekty, jako jsou kasárna, se stávají v poslední době čím dál více vyhledávanějšími prostory pro novou nejen bytovou výstavbu. Tak zvaných „zelených luk“ totiž ubývá a investoři se stále ve větší míře orientují právě na brownfieldy. Brownfield je pozemek nebo objekt, který není efektivně využíván, je zanedbaný a v řadě případů kontaminovaný. Nemovitost nelze využít bez revitalizace, což často představuje náklady desítek i stovek milionů korun. Stát v proto posledních letech finančně podporuje regeneraci těchto objektů. Na roky 2007 až 2013 má ČR ve fondech Evropské unie na projekty podnikatelských nemovitostí a sanaci starých ekologických zátěží k dispozici zhruba 14 miliard korun. Prezentováním tohoto žhavého tématu současnosti v rámci Stavebních veletrhů 2008 na veletrhu financí a investic Urbis Invest může také představovat zajímavý přínos v segmentu financování brownfields.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]