Zpět

Zajištění bezpečnosti oken a dveří pomocí prvků bezpečnostního kování Winkhaus

Tento článek pojednává o problematice zajištění bezpečnosti otvorových výplní v souladu s požadavky normy ENV 1627 – 30 za použití celoobvodového bezpečnostního okenního a dveřního kování značky Winkhaus. Seznámí čtenáře s významem výše uvedené bezpečnostní normy, s technickými možnostmi moderního okenního a dveřního kování, v krátkosti pak se Systémy generálního a hlavních klíčů – SGHK a soudobými možnostmi elektronické kontroly vstupu do objektů.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Otvorové výplně plní řadu funkcí: obměnu vzduchu v objektu, zajišťují světelnou pohodu a v neposlední řadě přístup do objektu. V návaznosti na tyto funkce sledujeme vybrané technické parametry otvorových výplní: tepelně-izolační vlastnosti, zvukově-izolační vlastnosti, vodotěsnost, průvzdušnost a odolnost proti násilnému vniknutí. Posledně jmenovanému se v této stati budeme věnovat podrobněji.

Produktový a poradenský rozsah společnosti WINKHAUS 
Společnost WINKHAUS je tradiční výrobce a dodavatel bezpečnostního kování pro okna i dveře se 150ti letou tradicí. Našimi partnery jsou specializovaní výrobci otvorových výplní, kterým dodáváme:

  • kování pro otvíravá, sklopná a otvíravě-sklopná okna,
  • kování pro posuvná okna a dveře,
  • řídící & kontrolní systémy uzavření oken,                                                    
  • kování pro vchodové dveře,
  • systémy bezpečnostního uzamykání dveří,
  • bezpečnostní systémy únikových dveří.

WINKHAUS je špičkou v oblasti systému rízení a kontroly vstupu do budov a v oblasti systému generálního a hlavních klíčů (SGHK) a je v tomto nositelem know-how a tvůrcem nových technologií.

Význam bezpečnostní normy ENV 1627 – 30 
Norma ENV 1627 
Tato předběžná evropská norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování a navinování jakož i na pevné konstrukce. Všechny ovládací prvky musí být schopny zajistit podmínku uzavření a upevnění. 

Norma ENV 1628 
Tato předběžná evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatížení. Tato zkouška platí pro ověřování oken, dveří a uzávěrů. 

Norma ENV 1629 
Tato předběžná evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení. Tato zkouška platí pro ověřování oken, dveří a uzávěrů. 

 
Obr. 1 a 2: Zkušební zařízení
 

Norma ENV 1630 
Tato předběžná evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. Tato zkouška platí pro ověřování oken, dveří a uzávěrů.

Pro účely výrobce otvorových výplní definujeme tuto tabulku:

 

BT 1

BT 2

BT 3

použití

oblast bydlení jako sklepy a dostupné balkóny

oblast bydlení s vyšším rizikem vloupání, obchodní objekty

obchodní objekty s vysokým rizikem vloupání, např. banky, klenotnictví

typ zlodějě

příležitostný pachatel

příležitostný pachatel

zloděj

použité nářadí

pouze tělesná síla

jednoduché nářadí jako šroubovák, klíny

jednoduché nářadí jako páčidlo, šroubovák, klíny

průběh zkoušky

statická i dynamická zkouška, bez zkoušky ručního vloupání

statická i dynamická zkouška, při zkoušce ručního vloupání – min. 3min.

statická i dynamická zkouška, při zkoušce ručního vloupání – min. 5min.

zpracování

dodržení vůle mezi křídlem a rámem 12mm, pevnost rohových spojů

dodržení vůle mezi křídlem a rámem 12mm, pevnost rohových spojů

dodržení vůle mezi křídlem a rámem 12mm, pevnost rohových spojů

zasklení

standard

P4A (A3) dle EN 356, sklo vlepeno do křídla

P5A (B1) dle EN 356, sklo vlepeno do křídla

zajištění zasklívacích lišt

standard

pomocí hliníkového rohového profilu

přímo zašroubované

zajištění rámových dílů kování

vruty do plastového profilu rámu

vruty do ocelové výztuhy rámu

vruty do ocelové výztuhy rámu

zajištění křídelních dílů kování

vruty do plastového profilu křídla

vruty do plastového profilu křídla

vruty do ocelové výztuhykřídla

typ okenní kliky

uzamykatelná

uzamykatelná

uzamykatelná

zabudování

dle doporučeného schéma zabudování

dle doporučeného schéma zabudování

dle doporučeného schéma zabudování

Mechanické zabezpečení otvorových výplní

Okna 
Ideální mechanický zabezpečovací prvek je tzv. bezpečnostní hříbek. V novém provedení má průřez osmihranu s excentricky umístěnou hlavou. Pouhým potočením v pozici otevřeno lze obdobně, jako u vývojově staršího patentovaného typu mimostředového válečku, pouhým pootočením upravit požadovaný přítlak křídla do rámu.

 
Obr. 3: Detail bezpečnostního hříbku     Obr. 4: Rámové bezpečnostní protikusy

Bezpečnostní prvky (norma je definuje jako uzávěry) musí být umístěny v jasně definovaných místech (viz obrázek v článku 1.2.4). Důležitá je například pozice hned za výklopnými „nůžkami“ v horním rohu křídla. O řád vyšší variantou je použití aktivních zabezpečovacích prvků – komponentů kování kompatibilních se systémem alarmu objektu. 

Varianta bezpečného větrání v BT 1 – autoPilot Comfort 
Tato speciální varianta kovaní WINKHAUS nabízí v třetí poloze kliky celoobvodové větrání 6 mm širokou spárou.

Dveře 
Konstrukčně vyzrálou variantou v oblasti bezpečnosti vícebodových zámku je tzv. bezpečnostní hák. Doporučovaným rešením je kombinace 3 či 5ti uzavíracích bodů; hovoříme pak o tří nebo pěti bodovém zámku. 

Elektromechanický vícebodový dveřní zámek EAV 
EAV je koncepční rešení bezpečnosti vchodových dveří bytových domů. Dá se v tomto případě hovořit o mechanické „jistotě“ v kombinaci s elektromotorickou přesností. Tento vícebodový zámek je osazen dvěma mechanicky samozamykacími masivní háky a jednou závorou, přičemž ovládání uzamykacích bodů je možné pomocí kliky, cylindrické vložky nebo elektromotoru. 

Elektromotorický vícebodový dveřní zámek Blue Motion – moderní systém kontroly vstupu 
Blue Motion umožňuje elektromotorické ovládání obou masivních háků, střelky i závory. Je zde možnost nastavení denního a nočního režimu a nabízí úplnou evidenci uživatelů na základě informací uložených v ovládacím čipu. Má záložní zdroj a je zde volitelná funkce panikového uzávěru dle normy EN 179 či EN 1125. 

Bezpečnostní cylindrické vložky – provedení BT3 – WINKHAUS AZP CZ 
AZP má 5-ti stavítkový mechanismus, překrytý profil, tzv. „paracentrický“, zvýšenou odolnost proti odvrtání v tělese i v bubínku, sériová cylindrická vložka je certifikovaná dle ČSN P ENV 1627 v bezpečnostní třídě 3 „BT3“ jako uzamykací systém typu 2 „SS4=2“ body. Má právní ochranu kopírovatelnosti klíče dle evropských patentů č. EP 0623 719, EP 0275 437, EP 0596 480. 

Bezpečnostní cylindrické vložky – provedení BT4 – WINKHAUS VS6P CZ 
VS6P má 6-ti stavítkový mechanismus, překrytý profil, tzv. „paracentrický“, oboustrannou blokaci 1 až 5 bočních neodpružených blokovacích kolíků, tzv.„kalottů“, zvýšenou odolnost proti odvrtání v tělese i v bubínku, sériová cylindrická vložka je certifikována dle ČSN P ENV 1627 v bezpečnostní třídě 4 „BT4“ jako uzamykací systém typu 3 „SS4=3“ body. Cylindrická vložka je v rámci SGHK certifikována dle ČSN P ENV 1627 v bezpečnostní třídě 4 „BT4“ a jako uzamykací systém typu 3 „SS4=3“ body. Má právní ochranu kopírovatelnosti klíče dle evropských patentů č. EP 0623 719, EP 0275 437, EP 0596 480. 

Systémy generálního a hlavních klíčů (SGHK) 
Systém generálního a hlavních klíčů (SGHK) je soubor cylindrických vložek a klíčů upravujících přístupová práva v daném objektu. Zároveň je to nástroj ke snížení počtu klíčů v oběhu se snadnější kontrolou a evidencí. Systém vyniká jednoduchou změnou uživatele, či v případě elektronického systému jednoduchým přeprogramováním v případě ztráty.
SGHK může být doplněn o ovládací periferní jednotky, jakými jsou dálkové ovladače, čtečky biometrie či dekodéry transpondéru (čipu). 

 

 

Použité zdroje: ČSN P ENV 1627 – 30, Duben 2000, Zpracovatel TREZOR TEST, Petr Koktan

Tento článek byl publikován ve sborníku Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2007.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]