Zpět

Wienerberger partnerem Dne stavitelství a architektury

Zájem o vlastní výstavbu i celou oblast stavebnictví stále vzrůstá. Jak se však ukazuje v posledních letech, aby mohl tento trend i nadále pokračovat, je nutné investovat nejen do moderních technologií, inovování stávajících a vyvíjení nových výrobků, ale zaměřit se i na oblast vzdělávání.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Společnost Wienerberger, jež je největším světovým výrobcem cihel, si potřebu osvěty a vzdělávání uvědomuje. V její nabídce je proto pro zájemce připraven nejen široký sortiment zdicího systému Porotherm, ale také škála publikací a instruktážních DVD. Stavebníci i stavební firmy z nich nejen mohou získat přehled o novinkách v nabídce cihel a dalších výrobků, ale především se obeznámit s doporučenými technologiemi a praktickými postupy při různých metodách výstavby či zdění.
„Činnost v oblasti osvěty chceme dále rozšiřovat,“ uvádí Richard Slavík, vedoucí nákupu a marketingu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. „Proto jsme se rozhodli stát se partnerem Dne stavitelství a architektury. Na projektu nás zaujala především možnost vytvoření tradice této vzdělávací akce. Za významný přínos považujeme také její zaměření nejen na odborníky, ale i na širokou veřejnost, zejména na mladé lidi – potenciální stavitele budoucnosti.“
Pod názvem Den stavitelství a architektury se ve skutečnosti skrývají čtyři na sebe navazující akce, oslovující odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru. Do projektu se zapojily všechny významné organizace, spjaté s oborem stavebnictví, sdružené v SIA-Radě výstavby. Garanty jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projekt osobně podpořil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.
Soubor akcí začíná 11. října prezentací v senátu a galavečerem v Betlémské kapli, kde budou vyhodnoceny jednotlivé soutěže včetně prestižní Stavby roku. Sobota 13. října je určena pro veřejnost, kdy ve školách a na stavbách v rámci celé republiky proběhne Den otevřených dveří. Dosud se přitom přihlásilo téměř čtyřicet vysokých a středních škol a odborných učilišť. Na 23. října je připraven diskusní kulatý stůl s novináři a celý projekt 20. listopadu uzavře Inženýrský den, který bude zaměřen na přípravu odborníků stavebních profesí a na 15. výročí založení ČKAIT.
Celý projekt v sobě snoubí několik cílů. V krátkodobém horizontu chce prezentovat úspěchy ve stavitelství v posledních dvou letech a přispět k rekonstrukci vybraného objektu pro tělesně postižené, starší občany či děti. K dlouhodobým úkolům patří vyvolání zájmu veřejnosti a médií o aktuální problematiku stavebnictví, akvizice potenciálních nových odborníků – učňů a studentů, propagace stavebnictví jako učebního oboru budoucnosti, posílení povědomí o odborných svazech a v nich sdružujících se firmách či vytvoření aktivní komunikace mezi odbornou, politickou, mediální a komerční sférou.

Zdroj: TZ

[carousel-horizontal-posts-content-slider]