Zpět

Veletrhy pomáhají přitáhnout zájem mladé generace

České stavebnictví čelí v poslední době katastrofálnímu nedostatku pracovních sil. Podle odborníků za to může především dlouholeté velké podceňování učňovského školství. Jednou z cest, jak se pokusit zlepšit tento stav je zreformovat učňovské školství a začít aktivně vyhledávat nové síly do oblasti stavebnictví. Proto by také součástí Stavebních veletrhů Brno na jaře příštího roku měla být obdoba Burzy pracovních příležitostí, která se zatím koná v Brně při příležitosti podzimního Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Prakticky všechny české stavební firmy, a nezáleží na jejich velikosti, mají v poslední době problémy se sháněním svých nových pracovníků. Zejména učňů opouští školská zařízení jen zlomek toho, kolik by jich bylo potřeba. Podle ředitele Institutu vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Pavla Bendy není učňovské školství podporováno, protože jsou u něj vyšší náklady na výuku technicko-odborných předmětů než u jiných oborů, a také proto, že má špatnou vládní propagaci. V ČR dochází k tomu, že se kvalifikovaní řemeslníci ve stavebnictví nahrazují nekvalifikovanými ze zahraničí. I tady však postupně zdroje vysychají, protože se v poslední době výrazně rozvíjí stavebnictví jak v sousedním Polsku, tak na Slovensku či na Ukrajině.

Stavebnictví netáhne
„Stavební obory nejsou tak atraktivní a rodiče na ně dávat děti moc nechtějí,‘ tvrdí generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Miloslav Mašek. Přitom v malých platech rozhodně problém nebude. Průměrná mzda ve stavebnictví přesahuje 21 tisíc korun, což je mírně nad průměrem ČR. Rodiče si prý ale pořád myslí, že to je dřina s kolečkem. Svaz hodlá s velkými podniky obor popularizovat. Chce dokázat, že děti budou mít práci celý život a mohou pracovat po celé Evropě. Jednou z možností propagace tohoto oboru byl říjnový Den otevřených dveří českého stavebnictví, během kterého se zájemcům otevřely stavební a výrobní firmy.

Chystá se reforma učňovského školství
Svaz ve spolupráci s jednotlivými stavebními firmami připravuje nový model učňovského vzdělávání, podobný francouzskému a německému, kde mají učňové celou výuku zdarma. Tedy nejen samotné učení, ale také stravování, ubytování, knihy a doplňkové kurzy. „Na tomto novém systému by se měly podílet například firmy Skanska či Metrostrav,“ uvedl Miloslav Mašek. Od státu bude svaz chtít, aby výdaje na učně byly daňově uznatelnou položkou, neboť firmy státu pomáhají ve snižování nezaměstnanosti. EU, tedy Evropský sociální fond, na podporu učňovského školství peníze nedává. „Potřebovali bychom ročně 30 tisíc učňů všech tradičních profesí, jako je zedník, tesař, klempíř, ale máme jich jen stovky. Učí se jich zhruba třetina, ale většina z nich obory nedokončí anebo odejdou jinam,‘ dodal Mašek.

Problémy i na vysokých školách
Nedostatek pracovníků ve stavebnictví ale nesouvisí jen s chybějícími učni. Ani o stavební obory na vysokých školách není žádný velký zájem, i když tam je situace o něco lepší. Podle Petra Štěpánka ze Stavební fakulty Vysokého učení technického (VUT) v Brně chybí na stavebních fakultách vysokých škol komplexní mezioborové studijní programy, které by vychovaly mezioborové stavební specialisty. Firmy mají podle něj však možnost významně ovlivnit obsah toho, co stavební fakulty zařazují do svých studijních programů.

Jak vysoké školy vychovávající odborníky pro stavebnictví tak střední školy a učňovská zařízení budou moci prezentovat svou nabídku vzdělání také v rámci Stavebních veletrhů Brno. Ty se uskuteční na brněnském Výstavišti od 22. do 26. dubna 2008.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]