Zpět

Tondach Pálená střecha 2007 se blíží do finále!

Třetí ročník soutěže „Tondach Pálená střecha 2007“, kterou vyhlásila firma Tondach Česká republika, se rychle blíží do finále. Na zaslání soutěžních prací zbývá posledních pár týdnů, uzávěrka je 15. listopadu 2007.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Do třetího ročníku soutěže je možné přihlásit jakékoli hotové stavby (včetně fasády a dokončovacích prací), které byly dokončeny v období od 1. října 2006 do 31. října 2007. Objekty se musí nacházet na území České republiky a jejich střechy musí být kompletně realizovány s využitím systémů Tondach.

Stavby lze přihlásit celkem do čtyř soutěžních kategorií – Rodinný dům, Historická a církevní budova, Obytný nebo činžovní dům a Obecně prospěšná budova. Hodnocení je přitom společné pro novostavby i rekonstruované objekty.
V kategoriích Rodinný dům a Historická a církevní budova budou tři nejzdařilejší práce oceněny dle pořadí 2.000, 1.500 a 1.000 kusů základních tašek značky Tondach ČR dle vlastního výběru vítězů. V kategorii Obecně prospěšná budova a Obytný nebo činžovní dům bude oceněna vítězná práce, a to 2000 kusy základních tašek Tondach ČR, opět dle vlastního výběru.

Jak se přihlásit
Soutěž je určena všem právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v oboru pokrývačství a klempířství. Přihláška musí kromě jiných náležitostí obsahovat seznam použitých střešních materiálů značky Tondach a fotodokumentaci díla (tři barevné fotografie 13 × 18 cm). Přihlašované práce musí být doručeny na adresu sekretariátu soutěže nejpozději do 15. listopadu 2007.
Další podrobné podmínky soutěže lze získat na internetových stránkách společnosti Tondach Česká republika (www.tondach.cz), nebo si je vyžádat v sekretariátu soutěže ve společnosti Omnimedia (www.omnimedia.cz).


Do loňského druhého ročníku soutěže dorazilo celkem 77 soutěžních prací. V rámci kategorií byl největší zájem o Rodinný dům (39 staveb). Mezi přihlášenými pracemi se nacházely jak velmi zajímavé novostavby, tak rekonstrukce historicky významných objektů – domů i církevních staveb.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]