Zpět

Teď ještě silnější pro nové výzvy – společnost AQ Okna navýšila kapitál o 25 milionu Eur

Společnost AQ Okna učinila další zásadní krok k významnému posílení svých pozic v ČR i širším středoevropském regionu. Leader českého trhu, dosud většinově ovládaný fondem rizikového kapitálu NOVY, rozhodl o vydání nových akcií ve prospěch francouzské společnosti AB Fenetres. Ta díky provedené investici ve výši 25 milionů Euro získá ve společnosti AQ Okna 50 % podíl.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Nově vytvořené spojenectví jednoznačně posílí pozici obou firem na svých domácích trzích a umožní i jejich další růst a rozvoj především na rychle rostoucích trzích v regionu střední a východní Evropy. „Vstup významného retailového hráče na francouzském trhu oken a dveří otevírá společnosti AQ Okna nové možnosti rychlého růstu, díky urychlení investic do nových moderních a vysoce efektivních výrobních kapacit, jakož i přísunu nemalého množství konkrétních zakázek. Zároveň s sebou přináší rozsáhlé know how budování a řízení široké retailové sítě prodejních poboček na již velmi silném, ale zároveň stále rostoucím francouzském trhu,” uvádí Jiří Chomát, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti AQ Okna.

AQ Okna se již 15 let specializuje na výrobu a montáž oken, dveří, fasád, zimních zahrad a předokenních rolet. Je zároveň jedinou českou firmou v oboru nabízející kompletní sortiment všech typů oken a dveří z vlastní výroby. Společnost již několik let aktivně investuje do vývoje vlastních výrobků a nových technických řešení. Ještě v letošním roce otevře provoz vlastní práškové lakovny, pro rok 2008 připravuje výstavbu nového závodu v Petrovicích. V současné době realizuje náročný projekt navýšení svého podílu na retailovém trhu v ČR i okolních zemích.

„Naše společnost přináší do nového partnerství pevné postavení na stále rostoucím trhu oken a dveří ve střední Evropě, rozsáhlé zkušenosti z realizace technicky velmi náročných projektů, vlastní výzkum a vývoj a také silně motivovaný tým pro další růst a rozvoj,” dodává Chomát. „Jsem přesvědčen, že toto nové spojenectví rozhodujícím způsobem urychlí rozvoj a posilování naší přítomnosti na trzích střední a východní Evropy, kterým máme společně jednoznačně co nabídnout. Ať už se jedná o rozsáhlé zkušenosti z projektového i retailového trhu, vysokou technickou kvalitu vlastních produktů a technologií, silné zázemí stabilizovaného a finančně velmi silného hráče v jinak velmi konkurenčním prostředí evropských výrobců oken a dveří,” uzavírá Chomát.

Významným faktorem růstu je i přizvání společnosti AQ Okna do skupiny preferovaných dodavatelů pro evropské projekty developerské společnosti Orco Property Group. Prezentace širokého portfolia výrobků společnosti AQ Okna, jakož rozsáhlého seznamu referenčních staveb a technických řešení vedoucím projektů skupiny Orco od Německa až po Rusko, proběhla v minulém týdnu na Hvaru v Chorvatsku. Uvedeného setkání se zúčastnili rovněž nejvýznamnější architekti pracující na projektech Orco, například Daniel Liebeskind nebo Hani Rashid. Díky tomu se společnosti AQ Okna otevírají další možnosti uplatnění na trhu celé Evropy.

Zdroj: TZ Botticelli, AQ Okna

[carousel-horizontal-posts-content-slider]