Zpět

Společnost 3M se připojila k iniciativě Clinton Climate Initiative

Společnost 3M se připojila k iniciativě Clinton Climate Initiative (CCI), jež si klade za cíl dosáhnout globálního snížení emisí oxidu uhličitého. Společnost 3M do programu přispěje vývojem cenově dostupných okenních fólií, které pomohou snížit spotřebu energie v budovách. Podle smlouvy podepsané mezi 3M a CCI zajistí společnost 3M, která je již čtyřicet let předním světovým výrobcem těchto fólií a od roku 1966 držitelem prvního patentu na jejich výrobu, dodávky energeticky úsporné fólie do čtyřiceti největších měst světa (C40). Fólie, které společnost 3M těmto městům poskytne s množstevní slevou, by měly přispět k úspoře energie a snížení emisí oxidu uhličitého.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

„Změna klimatu je globální problém, proti kterému musíme začít okamžitě bojovat, pokud chceme zvrátit jeho možné katastrofické dopady,“ říká bývalý americký prezident Bill Clinton a dodává: „Jsem velmi rád, že Konference starostů amerických měst a řada firem se rozhodly spolupracovat s mou nadací a usilovat o nabídku energeticky efektivních a čistých produktů. Pokud zajistíme nabídku těchto výrobků s množstevní slevou, učiníme je cenově dostupnými pro podstatně větší počet měst a občanů a zajistíme růst trhu s čistými technologiemi. Doufám, že se nám společně podaří dosáhnout významnějšího snížení emisí skleníkových plynů ve světě.“
Společnost 3M poskytne v rámci této iniciativy pět typů okenních fólií ze své nabídky. Fólie využívají nejmodernějších technologických řešení a velice účinně brání teplu pronikat sklem okna, což přináší nižší nároky na klimatizaci a celkovou úsporu energie v letních měsících nebo v oblastech s teplým klimatem. Mezi takto nabízenými fóliemi jsou i dvě fólie řady Prestige, což jsou vůbec první naprosto čiré solární fólie bez přísady kovů. Tyto fólie efektivně brání pronikání tepla a UV paprsků, nicméně přirozené světlo propouštějí bez jakéhokoli dopadu na jeho kvalitu a při pohledu zvenku nezrcadlí.
Právě řada fólií Prestige je nejžhavější technologickou novinkou, s níž společnost 3M v této oblasti přišla. Při vývoji těchto nových fólií bylo účinně využito posledních objevů v oblasti nanotechnologií, lepidel, vícevrstvých optických fólií a přesného zpracování. Fólie řady Prestige jsou tvořeny více než dvěma sty vrstev, přičemž celková tloušťka takové fólie je menší než tloušťka lístku Post-it.
Asi největším přínosem těchto nových fólií je to, že majitelům a uživatelům prosklených kancelářských budov nabízejí řešení, které obsahuje všechny výhody tmavých nebo reflexních fólií, aniž by však snižovalo kvalitu světla v místnosti.
„Je pro nás velikou ctí, že nás Clintonova nadace oslovila, abychom se podíleli na této významné iniciativě,“ říká prezident divize pro budovy a komerční služby ve společnosti 3M Kevin Ries. „Naše okenní fólie nabízejí skutečně špičkovou technologii – zabraňují pronikání tepla a zároveň dokonale propouštějí světlo. Představují cenově efektivní způsob úspory energie a naše široká síť kvalifikovaných prodejců zajistí jejich rychlou a snadnou instalaci,“ dodává.
Více informací o okenních fóliích Prestige a dalších produktech pro čištění, ochranu a údržbu budov najdete na nových webových stránkách: www.3Mprobudovy.cz.

O programu Clinton Climate Initiative
Bývalý americký prezident Bill Clinton zahájil iniciativu Clinton Climate Initiative v srpnu 2006 v rámci své nadace (www.clintonfoundation.org/cf-pgm-cci-home.htm). Rozhodl se zde navázat na své předchozí snahy o ochranu životního prostředí s cílem bojovat proti změně globálního klimatu praktickými kroky, jejichž dopad bude znát a bude měřitelný. V první fázi projektu spolupracuje iniciativa se čtyřiceti největšími městy světa C40 (www.c40cities.org) – členové týmu CCI téměř všechna tato města již navštívili a s jejich představiteli diskutovali o konkrétních krocích, které by bylo možné uskutečnit ke snížení emisí skleníkových plynů.

Zdroj: TZ

[carousel-horizontal-posts-content-slider]