Zpět

Specifická newyorská rekonstrukce se rozbíhá pomalu

Akciová společnost PSJ holding od dubna letošního roku pracuje na závěrečné dokončovací fázi rekonstrukce České národní budovy v New Yorku. Specifická obnova tohoto pětipodlažního historicky cenného domu na Manhattanu pravděpodobně potrvá do června příštího roku a z pohledu českého ministerstva zahraničních věcí si vyžádá náklady kolem 350 miliónů korun.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Předmětem závěrečné III. etapy newyorské rekonstrukce je stavební, technologické a interiérové dokončení všech podlaží mimo třetího, které již bylo v hotové podobě předáno zástupcům českých krajanských sdružení. Náročná obnova budovy z předminulého století vytvoří podmínky pro plnohodnotný život tohoto historicky chráněného objektu. Newyorské centrum české kultury a tradic získá obnovený multifunkční slavnostní sál, kanceláře českého generálního konzulátu a Českého centra a kino. Stále nevyřešeným problémem zůstává část původně určená pro fungování české restaurace. Nyní probíhají s potencionálními nájemci jednání o vhodném naplnění tohoto prostoru.
Rozjezd stavebních prací byl z objektivních důvodů pomalejší. „Až po čtvrt roce jsem po všech administrativních průtazích obdrželi stavební povoleni na provádění prací. V důsledku toho jsme nemohli jednotlivé úvodní činnosti provádět naplno. Navíc investor v červnu vzhledem k nevyjasněným bodům projektu pozastavil práce,“ informoval nás vedoucího projektu Martin Švoma.
„Nyní již stavební práce běží normálním a plynulým tempem. Děláme vyzdívky, sádrokartony, instalace elektro, ZTI a vzduchotechniky. Z Česka na stavbu začínají mířit první kontejnery s jednotlivými materiály pro tuto náročnou rekonstrukci. Do konce letošního roku především musíme dořešit veškerou místní administrativu spojenou s rekonstrukcí. Dále budeme realizovat jednotlivé profese technického zařízení budov včetně povrchových úprav a inspekcí zdravotně technických instalací, které by měly proběhnout během nadcházejících dvou měsíců.“
Čeští řemeslníci jsou do stavebních prací zapojeni minimálně a to formou šéfmontáže a ani v dalším průběhu rekonstrukce nelze vzhledem k vízovým omezením očekávat jejich významnější podíl.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]