Zpět

Šikmé střechy pro panelové domy

”Stávající stav rovné střechy na našem domě je ve špatném technickém stavu. Vlivem počasí za 25 let je již téměř zničená tepelná isolační vrstva, je v ní množství vlhkosti, protože větrací kanálky jsou dlouhou dobu nefunkční. Před devíti lety se provedla rozsáhlejší oprava střechy (střecha se celá pokryla novou vrstvou), ale od této doby byly prováděny jen drobné opravy. V současné době je poškozen výstup na střechu, utržená nadezdívka, krytina je popraskaná a objevuje se stále více míst, kde jsou trvale velké kaluže vody (zvýšená vpusť). Je nutno odpovědně uvažovat o generální opravě střechy…”  Úryvek z vývěsky nájemníků jednoho družstevního panelového domu, březen 2002.
 

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Uvedený úryvek charakterizuje stav střechy nejednoho panelového domu. Jedná se o obecné problémy plochých střech, které jsou u panelových domů dominujícím typem zastřešení. Příčinami nedokonalosti těchto střech jsou chyby v projektech, nedostatečná kvalita práce a neprováděná pravidelná údržba.
Na panelových domech byly používány nejrůznější varianty skladby a typů jednoplášťových i dvouplášťových střech, neexistuje tudíž jediný univerzální model opravy ploché střechy, snad jen s výjimkou vybudování nové šikmé střechy nad stávající plochou střechou. Než si projdeme krok za krokem postup při realizaci šikmých střech na panelových domech, podívejme se alespoň obecně na opravy plochých střech.

V zásadě mohou k opravě ploché střechy vést dva přístupy
Přístup první obnáší pouhé nanesení nové vrstvy střešní krytiny modifikovanými pásy nebo moderními fóliemi, případně doplněné o vrstvu tepelné izolace. Zde se jedná skutečně o velmi rychlé řešení za zlomek ceny rekonstrukce šikmou střechou. Je však obecně známo, v jakém stavu je většina plochých střech, dlouhá léta pouze opravovaných, bez radikálního technického řešení. Jednotlivé vrstvy hydroizolace, z nichž se při proříznutí vyhrnou kbelíky vody, jsou ideálním prostředím pro plísně. Všechny za léta provlhlé a vodou nasáklé vrstvy tak budou ukryty pod novou perfektní krytinu s dlouhou zárukou na materiál.
Druhý přístup představuje komplikovanější řešení s likvidací části nebo kompletního původního souvrství, případně jeho vysušením, kompletní výměnou izolací a precizně provedenou novou krytinou s novými klempířskými prvky z kvalitních materiálů. Cena za materiál i práci se tak dostane do výrazně vyšších čísel, podstatně blíže k ceně za rekonstrukci šikmou střechou.
Nejradikálnějším, třetím, přístupem k rekonstrukci ploché střechy je její změna na střechu šikmou. Co taková rekonstrukce obnáší a co obyvatelům přinese? Ukažme si tedy v následujících řádcích postupně krok za krokem, s čím se setkají obyvatelé panelového domu, kteří se rozhodli radikálně změnit jeho vzled a vyřešit problém se zatékáním do ploché střechy jednou provždy – rozhodli se pro šikmou střechu systému Lindab.

Rozhodnutí
Rozhodnutí pro šikmou střechu u panelového domu není rozhodnutím z nejjednodušších. Nevýhoda vyšších nákladů na realizaci ve srovnání s pouhou opravou ploché střechy, někdy složité přesvědčování stavebního úřadu a městského architekta, všechny potřebné kroky pro vydání stavebního povolení, bez nějž nejde šikmou střechu postavit… To vše musí být nutně vyváženo výhodami, které s sebou změna ploché střechy na šikmou přináší.
První z výhod je sklon střechy 10 až 15 stupňů, který je již dostatečný k tomu, aby voda z krytiny přirozeně odtékala i při větších větrech. Klempířské prvky jsou při těchto sklonech naprosto spolehlivé. V případě, že se přeci jen vyskytne jakákoliv ”porucha”, je snadno odhalitelná a také opravitelná, na rozdíl od plochých střech, kde je často naprosto nemožné nalézt příčinu zatečení. U řady panelových sídlišť je šikmá střecha tou pravou změnou v jednotvárnosti a skýtá možnost další viditelné barevné plochy. Vzduchová hmota mezi novou a původní krytinou vytvoří jakýsi ”akumulátor tepla” – byty přímo pod střechou tolik netrpí vysokými teplotami ozvduší. Kvalitní bezúdržbové materiály dovolí na dlouhou dobu zapomenout, že je nejdůležitější mít dobrou střechu nad hlavou.

Příprava
Velmi důležité je zvolit si správný systém pro zastřešení. Pro někoho je volba dána jen oblíbeností materiálu. Pro někoho vtipem technického řešení. Pro dalšího jen estetickým vzhledem nebo kvalitou provedení nosné konstrukce. Pro jiné zase možnostmi splnění představ o tvaru nebo barvě zastřešení. Pro mnohé je hlavně rozhodující cena. Pro co se tedy rozhodnout? Pro dřevo nebo ocelovou nosnou konstrukci? Dva základní materiály, oba jsou dostatečně přírodní i ekologické.
Vyberme systém, který zachovává jednotnou materiálovou podstatu. Ocel. Je základem konstrukce, krytiny i lemovacích prvků. Pro nosnou konstrukci použijme tenkostěnné profily s vrstvou zinku, který je chrání proti korozi. U krytiny a oplechování pak ochranu zinkem doplňme ještě další ochrannou vrstvou, vrstvou vypalovaného polyesterového laku. I bez další údržby je uvedená ochrana předpokladem dlouhé životnosti. Vysoká mez kluzu a pevnost oceli je zase předpokladem lehké vzdušné konstrukce, která nebude mít žádný nebo jen minimální vliv na statiku domu. Konstrukci budeme kotvit tak, abychom kopírovali vlastní konstrukci domu – to je předpoklad dlouholeté spolehlivosti. Zvolme vhodný typ krytiny – například trapézový plech s výškou vlny 45 mm a klempířské detaily, které jsou dlouhodobě osvědčené při konstrukci velkých ocelových hal a dávají nám tak záruku bezpečného použití, snadné montáže a efektního výsledku bezproblémové a pěkné střechy se sofistikovanou konstrukcí.
Už ve fázi výběru systému zastřešení můžete poznat, zda oslovená firma dokáže splnit vaše požadavky a očekávání. Dojem udělá určitě rychlost zpracování nabídky, rozsah a podrobnost nabídky s naznačením řešení vlastní konstrukce i detailů uchycení a zastřešení. Velmi důležité jsou záruky, které dostanete na vlastní materiál i montáž. Důležitá může být i nabízená spolupráce – jednak s projektantem, který zajistí kvalitní návrh střechy a vhodné použití všech materiálů a jednak s dodavatelskou firmou, jejíž dohled zase zaručí dodržení všech zásad a technických detailů konstrukčního systému během realizace. O zvoleném systému Vám také hodně napoví jeho historie, vlastnosti a reference, nejen u nás ale případně také v zahraniční. To vše je nutno zvážit a volbu systému provést opravdu důkladně. Cena obvykle není tím nejvhodnějším kritériem.
Stavební povolení je možná nejdůležitějším bodem přípravy. Dobrý projektant zajistí nejen zpracování projektové dokumentace s využitím podkladů od vybraného systému, ale i všechna potřebná vyjádření a povolení. Dodavatel systému střechy by mu měl být nápomocen kvalitní dokumentací od vlastního konstrukčního systému, jeho statickým posouzením i doporučením několika realizačních firem, které mají s jeho systémem dostatek zkušenností a vytvoří tím prostor pro regulerní výběrové řízení.

Realizace
Po obdržení stavebního povolení a úspěšném výběrovém řízení na montážní firmu následuje fáze realizační. Jejím prvním krokem je detailní zaměření střechy s provedením sondy, která ověří správnost podkladů, případně upozorní na rozdíly od skutečného stavu, které jsou však v této fázi ještě snadno zahrnutelné do výrobní a montážní dokumentace. Ta totiž vzniká až po tomto zaměření a je vždy přímo zpracována pro konkrétní objekt. Jejím obsahem je podrobný rozpis materiálu a výkresy, podle nichž bude montážní firma konstrukci montovat. Nejpozději za tři týdny pak kamion přiveze všechen potřebný materiál pro sestavení konstrukce i její zastřešení, který jeřáb během hodiny umístí na střechu. Parta 4 až 8 montážníků pak zahájí vlastní montáž. Ta jim podle rozsahu střechy a nutných činností (zda je střecha valbová či se štíty, zda se výtahové šachy oplášťují a zastřešují, zda jsou svody odvodnění napojeny na původní vpusti nebo svedeny na úroveň terénu atd.) bude trvat tři až šest týdnů. Po celou dobu není nijak narušen klid a běžný život nájemníků domu. Veškeré činnosti se odehrávají na střeše a kromě zvuku vrtaček, připravujících díry pro kotvení patek konstrukce, není vlastní prostředí domu ani jeho okolí nijak narušeno. Pokud přes veškerou píli a šikovnost montážníků dojde k narušení klidu obyvatel nebo třeba nešťastnému zatečení do horních bytů, jsou tyto události okamžitě a bezodkladně řešeny jednak finanční náhradou z pojištění realizační firmy, a jednak okamžitou opravou. Pravidelný dohled zástupce dodavatele systému a projektanta je jen pojištěním bezvadné práce realizační firmy.

Rozhodnutí, které se vyplatí
Je zřejmé, že rozhodnutí provést radikální změnu a postavit si novou šikmou střechu na panelovém domě přináší řadu starostí a nákladů, ale odměnou je jistota, že střecha domu je dobře a kvalitně ošetřena, konstrukce je pevná a spolehlivá, krytina kvalitní a bezproblémová. A navíc má dům nový vzhled, který změnil jeho charakter a pomohl zlepšit kvalitu bydlení všech obyvatel společně žijících ”pod jednou – teď už šikmou – střechou Lindab”.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]