Zpět

Rychlejší čas montáže než s minerální vatou

Se speciální protipožární pěnou Schüco je nyní montáž protipožárních dveří a dělících příček ze systému Schüco znatelně jednodušší a hospodárnější. V oblasti napojení na stěnu přebírá speciální protipožární pěna, narozdíl od doposud běžně používané minerální vaty, funkci protipožárně-technického těsnění. To bylo prokázáno také v rámci testování protipožárních norem Úřadem pro zkoušení materiálů Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) v Erwitte, takže mohla být protipožární pěna přijata jako alternativa způsobu montáže u systémů Schüco pro dveře a dělící příčky ADS 80 FR 30 a pro protipožární otáčivá okna AWS 70 FR 30.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Montáž protipožárních systémových konstrukcí vyžaduje zvláštní pečlivost stejně jako použití jasně definovaných materiálů a pomocných prostředků, které jsou součástí povolení a jsou v těchto povoleních popsány. Systémová konstrukce smí být vyrobena a montována pouze tak, jak je popsáno v povolení. Při hledání racionálních možností v oblasti montáže vyvinula společnost Schüco speciální protipožární pěnu, která dělá z časově náročné manuální instalace minerální vaty do spár mezi rámy elementů a stěnou zbytečnou záležitost.

Protipožární pěna Schüco Art. 298897 je novým produktem. Výrobce klade velký důraz na úplné a správné označení produktu, neboť musí být v oblasti protipožární ochrany vyloučena možnost záměny s běžnými montážními pěnami pro okna a dveře. Tato speciální protipožární pěna poskytuje požadovanou funkci utěsnění v případě požáru!

Povolení pro protipožární systémy
Schüco ADS 80 FR 30 a Schüco AWS 70 FR 30
V rámci testování protipožárních norem v MPA NRW v Erwitte byla protipožární pěna vystavena reálnému požárovému zatížení. Spáry mezi požární pecí a vnějšími rámy elementů byly vyplněny protipožární pěnou, video snímky dokumentovaly vývoj kouře v této spojovací oblasti. Výsledek testování: Protipožární pěna Schüco 298897 poskytla požadované utěsnění bez omezení během celé doby trvání požáru.

Pozitivní výsledek testování představuje základ pro začlenění protipožární pěny do odpovídajících protipožárních systémových povolení Schüco. Odteď mohou zpracovatelé profitovat z časové úspory, vzniklé použitím protipožární pěny namísto konvenčních utěsňovacích postupů

Zdroj: Schüco

[carousel-horizontal-posts-content-slider]