Zpět

Provětrávané zavěšené fasády ArGeTon nabízejí unikátní design i vynikající možnosti využití!

Provětrávané zavěšené fasády ArGeTon jsou novinkou v sortimentu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Jsou určeny především pro realizaci velkých reprezentativních budov a obchodních komplexů. Svoje místo naleznou také v případě rodinných domů koncepčně pojatých ve funkcionalistickém stylu. Tento typ fasádního pláště přitom zásadním způsobem ovlivňuje nejen vzhled objektu, ale i jeho užitné vlastnosti.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Fasádní systém ArGeTon je složen z několika na sebe navazujících prvků. Jeho základ tvoří nosná hliníková konstrukce EuroFOX, jež se hmoždinami a nerezovými šrouby v přesných roztečích podle statického výpočtu ukotvuje do zdiva s odsazením od podkladu 80 – 330 mm. Typ hmoždin je určován zkouškami na vytržení z podkladu. Volba typu nosné konstrukce je individuální, a to buď podle vizuálního projevu uchycení (viditelné či neviditelné) nebo dle způsobu uchycení (mechanické, chemické, kombinované). Uvedený konstrukční systém přitom nabízí velkou variabilitu umožňující montáž libovolně složitých fasádních plášťů, a to včetně křivkových tvarů.
Na hliníkovou konstrukci je dále připevněna tepelná izolace v podobě hydrofobizovaných desek z minerálních vláken (optimálně Orsil N, Rockwool Airrock v několika variantách).
Obkladové cihelné desky ArGeTon, jež jsou finální částí systému, mohou být od nosné konstrukce odděleny vzduchovou mezerou o šířce 50 – 325 mm. Díky tomu je zajištěn odvod vlhkosti difundující z obvodové konstrukce. V letním období pak tato mezera napomáhá odvětrávat nárůst povrchové teploty vnějšího pláště.

Široká škála rozměrů i barev
Podélně děrované terakotové fasádní desky ArGeTon jsou dostupné v rozměrových řadách o výšce 150 – 300 mm a délce 400 – 600 mm a v celkem třinácti barevných odstínech. Široká barevná škála cihelného střepu (doplněná možností individuálních barevných variací) přitom vychází plně vstříc požadavkům zákazníků.
Velkoformátové cihelné desky (nasákavost 4,25 %, průměrná hodnota únosnosti 5,8 kN, minimální jednotlivá hodnota únosnosti 5,2 kN, odolnost proti mrazu minimálně 50 zmrazovacích cyklů podle DIN 52252 bez porušení) jsou probarveny v celém střepu a vypáleny počítačově řízenou technologií při teplotě 1.080°C. Barevnost výrobku je dána standardní vzorkovnicí výrobce, na přání zákazníka je však možné vyrobit i speciální barevné odstíny. ArGeTon vyniká stálobarevností, vysokou mrazuvzdorností, odolností proti povětrnostním vlivům, vysokou rozměrovou přesností a nosností.


Detail uchycení – 2D model


Detail uchycení – 3D model

Systém s řadou výhod
Díky provětrávané mezeře mezi vnějším obkladem a obvodovou zdí (popřípadě vložené tepelné izolaci) zaručuje fasádní systém ArGeTon optimální vlhkostní režim obvodové stěny a minimalizuje tepelnou zátěž objektu v letních měsících. Ve srovnání s klasickým lícovým zdivem je jeho realizace výrazně rychlejší a vzhledem k suché montáži lze fasádu instalovat celoročně.
Celkové konstrukční řešení zavěšení fasády umožňuje vznik netradičních a architektonicky náročných projektů. Vzhledem k vysoké variabilitě a technickým možnostem nosných závěsných systémů je možné jednoduše překlenout případnou nerovnost podkladu a provádět i obloukovité plochy. Uvedené řešení zároveň napomáhá eliminovat vlivy tepelné roztažnosti na fasádě.
Provětrávané zavěšené fasády ArGeTon jsou výjimečné i v dalších aspektech. Variabilita tloušťky tepelné izolace umožňuje snížení provozních nákladů objektu. Při použití vhodných obkladových desek a kvalitního nosného systému je suchá provětrávaná zavěšená fasáda trvale odolná vůči povětrnostním vlivům, přičemž životnost fasády a objektu je takřka totožná. Případná výměna desek poškozených provozem nebo celková demontáž a montáž systému pro zapracování změn je časově nenáročná.

Příklady referencí

 
Budějovická alej – Praha

 
Gemo – Olomouc

 
Metropole Zličín – Praha

 
Oregon – Praha

 
OSSZ – Náchod

 
T-Mobile – Praha

Přestože je systém provětrávaných zavěšených fasád ArGeTon na našem trhu velmi krátce, již si získal řadu příznivců. Více na www.porotherm.cz.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]