Zpět

Problematika podlah v panelovém domě

Rekonstrukce a revitalizace panelových domů s sebou přináší i zásahy do podlah v jednotlivých bytech. Na rozdíl od rodinných domů mohou výrazně ovlivnit změny a výměny podlahovin i ostatní uživatele domu! Nejedná se pouze o problémy při realizaci, ale významně se můžou zhoršit technické parametry z hlediska akustiky. Jak postupovat a na co si dát pozor při renovaci podlah v panelovém domě.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Při návrhu nepodlehnout iluzi snadné výměny staré podlahoviny za plovoucí podlahu – obecný trend.

Před nákupem a vlastní realizací je vhodné projednat záměr s profesionály. Nejlépe s projektantem, realizační firmou či někým, kdo má realizaci již za sebou.

Výběr podlahovin je dnes mimořádně veliký. Klasické koberce, nové druhy a vzory PVC, přírodní LINOLEA, a samozřejmě již tradiční plovoučky. Ty mohou být s pochůznou vrstvou z laminátu, korku, dřeva ale taktéž i linolea. Masivní dřevěné podlahy tvoří samozřejmě nadstandard. Výběr podlahoviny má značný vliv na technické řešení a samozřejmě i na cenu.

Po výběru podlahoviny nastává realizace. Každá, kvalitně provedená podlaha potřebuje pevný, rovný, suchý a čistý podklad charakterizovaný v ČSN 74 4505. Ve většině případů se nevyhneme nutnosti vyrovnat podklad a to nejlépe samonivelační stěrkou. Před její aplikací musíme očistit podklad od zbytků lepidel a nečistot. Pak musíme důkladně zatmelit veškeré spáry, neboť nivelačka pronikne každou skulinou! Vytopit souseda vodou je problém, ale „zalít“ ho stěrkou je už drahá záležitost. Současně musíme po obvodu nivelované plochy provést dilatační pásky na stěnách a všech pronikajících prvcích – trubky apod. Pak teprve přichází provedení penetrace a vlastní stěrky.
Tyto práce doporučujeme přenechat profesionálům. Mají na to vybavení, zkušenosti s výběrem vhodné stěrky dle stavu podkladu a zvolené podlahoviny.

Pokud nahrazujeme původní PVC nebo koberce (dříve nejrozšířenější) jinou tvrdou podlahovinou – např. „plovoučkovou“ nebo celomasivní dřevěnou podlahovinou, nesmíme zapomenout na změnu akustických podmínek.! Podcenění tohoto problému vede mnohdy až k soudním sporům se sousedy. Bez zvukové izolace nebo speciálního systému lepení můžeme výrazně zhoršit akustiku domu! Taktéž provedení soklových tvrdých lišt, přechodů a prahů je nutno věnovat pozornost! Tvrdé přikotvení bez separační vrstvy ať izolací či pružným lepidlem může způsobit velice nepříjemné zvuky u sousedů.

Závěrem několik konkrétních odpovědí na nejčastější dotazy investorů:

Jaká je nejvhodnější podložka pod plovoucí podlahy?
Jako velice vhodná je například podložka z korku jak z hlediska životnosti tak akustiky. Je i řada dalších. Při výběru je nutné porovnat jejich zvukové parametry. Současně nejrozšířenější podložka pod plovoucí podlahy z 2-3 mm silného mirelonu v panelovém domě zvukově nevyhoví, pokud není přidána další zvuková izolace!

Je možné položit plovoucí podlahu přímo na koberec?
Není to vhodné ze dvou důvodů. Z důvodů hygienických, kdy zmíněný starý koberec má již většinou své za sebou, je většinou plný nečistot a mohlo by dojít při jeho zakrytí ke vzniku plísní. Za druhé – pokud se jedná o klasický panelový dům , nebude podklad rovný a podlaha se následně při užívání deformuje.

Co je míněno akustickými vlastnostmi podlah?
Akustika je fyzikální a technický obor zabývající se laicky řečeno vznikem, šířením a působením zvuku. U podlah se jedná o několik vlivů:

  1. Šíření hluku při chůzi stropní konstrukcí. Zde se posuzuje tzv. kročejová neprůzvučnost. Ta je právě odvislá od zvukové izolace, která tlumí kročejový hluk.
  2. Šíření hluku přes stěny, které mají téměř nulový vnitřní útlum a dobře vedou zvuk. Nejznámější je klasický hluk od příklepové vrtačky. Obdobný efekt mohou vytvořit obvodové tuhé lišty, které nejsou zvukově odděleny. Tento problém řeší speciální systémy. Dilatace podlah u stěn je neodmyslitelnou nutností!
  3. U plovoucích podlah při nevhodné podložce či nerovném podkladu hrozí vznik nepříjemných zvuků a rezonance.

Je možné pod masivní dřevěnou podlahu vložit podložku kvůli kročejovému útlumu?
V současné době jsou na trhu systémy, které toto umožňují. Je kombinace perforované podložky s použitím elastického lepidla pro přilepení dřevěných lamel, vlysů, parket a prken. Umožňuje tak řešit kročejový útlum i u tohoto druhu podlahoviny.

S kým se mohu poradit o výběru a provedení vhodné a kvalitní podlahy?
Nejvhodnější je konzultace a případná dohoda s profesionální firmou se zkušenostmi a dobrou referencí. Lze ji najít např. v Cechu parketářů na www.cechparketaru.cz.

Tento příspěvek byl prezentován na konferenci PODLAHY 2007.