Zpět

Palladium otevřelo své dveře veřejnosti ve čtvrtek 25. října

Palladium vyrostlo na více než 13hektarovém pozemku, který vymezují ulice Na Poříčí, Truhlářská a náměstí Republiky. Majitelem pozemku byla od 80. let 18. století armáda. Ta zde vybudovala rozsáhlý kasárenský komplex a prostorné stáje. V kasárnách sloužila nejedna známá osobnost českého národa. Za zmínku stojí mimo jiné Josef Kajetán Tyl, který zde složil českou hymnu. Vojsko vlastnilo kasárny Jiřího z Poděbrad po dobu dvou století až do roku 1996, byť jej v druhé polovině 20. století víceméně nevyužívalo a celý komplex velmi zchátral. V roce 1996 rozhodlo Ministerstvo obrany o jeho vhodnějším využití a vypsalo tendr na prodej objektu.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Architektura
Výstavba Palladia byla zahájena v létě 2005, po ukončení archeologického výzkumu. Nejvýznamnější nálezy (např. patka románského sloupu) jsou zachovány na místě a jsou vystaveny pro veřejnost přímo v interiérech komplexu. Další cenné nálezy jsou vystaveny v muzeích a uloženy v depozitářích.
Při přípravě projektu byla respektována cenná historická zástavba a genius loci místa. Výsledné architektonické řešení Palladia citlivě spojuje zrekonstruované historické budovy kasáren a jízdárny s novostavbou kancelářských prostor, jejíž součástí jsou krytá atria. Na fasádu budovy se vrátily historizující prvky. Barva fasády průčelí Palladia je odkazem na někdejší barevnost této stavby. Celková výška novostavby je zcela v souladu s výškovou úrovní okolní zástavby a nezasahuje do panoramatických pohledů.


Při přípravě projektu byla respektována cenná
historická zástavba.

Design a umění
Za designem Palladia stojí tuzemské i mezinárodní týmy. Každé ze zúčastněných architektonických studií přineslo do projektu své nejlepší zkušenosti v příslušné specifické oblasti. Na koncepci designu spolupracovalo české studio SIAL s americkými Bose International, generálním projektantem byla německá společnost Architekten Ingenieure PSP Generalplaner. Design interiérů je dílem studia RTKL. To obohatilo projekt o prvky kreativního designu, které se uplatňují v celém interiéru od průčelí od podlahových krytin, přes zábradlí, eskalátory a sloupy až po stropy. Pod designem průčelí obchodů je podepsáno pražské studio SH Architects. Dvě prostorná atria budovy přivádějí denní světlo do komplexu a jeho živou atmosféru dotvářejí fontány, lavičky a zeleň. Exkluzivitu vstupů do kancelářské části komplexu ještě umocňují dvě vstupní haly se zajímavým architektonickým řešením a luxusním interiérovým zařízením.
Součástí architektonického řešení projektu Palladium bylo také vytvoření uměleckých děl, které přispívají k příjemnému pocitu návštěvníků i zaměstnanců. Součástí vstupní haly v rekonstruované budově jízdárny v ulici Na Poříčí jsou unikátní renovované skleněné plastiky, tzv. ‚stély‘, sochaře Václava Cíglera. V téže vstupní dvoraně je tzv. Jezdecké nádvoří významného současného českého výtvarníka Pavla Roučky s fontánovou plastikou a zdí. Fontánovou plastiku tvoří 8 mramorových žlabů z 19. století, které byly nalezeny v jízdárně.
Společnost European Property Development (EPD), která byla založena v roce 1990, je součástí skupiny European Property Group..Zaměřuje se na development v centrech měst, který je citlivě začleněn do okolního prostředí. V této oblasti disponuje prvotřídním know-how a zkušenostmi. Mezi dokončené projekty společnosti EPD patří kancelářské budovy Praha City Center v Praze 1, European Business Center v Praze 7 a další.


Počet podlaží celkem 11 – z toho 6 nadzemních
a 5 podzemní podlaží.
 

Koncový investor
Německá společnost Hannover Leasing se dnem otevření Palladia stane hlavním akcionářem společnosti Euro-Property Fund, vlastníkem Palladia.
Hannover Leasing již více než 20 let vytváří a řídí různé druhy uzavřených fondů a kapitálových podílů. Současné portfolio pod vedením Hannover Leasing přesahuje 11,5 miliardy EUR. S finančně stabilní strukturou akcionářů a více než 34.000 investory je Hannover Leasing jednou z nejvýznamnějších německých společností v tomto segmentu. Majoritním akcionářem Hannover Leasing je Landesbank Hessen-Thüringen.

Facility management
Facility management Palladia po jeho uvedení do provozu bude zajišťovat European Property Management (EPM).

Marketing a leasing
Společnost Property Value Solutions (PVS) byla pověřena marketingem, řízením marketingových událostí a pronájmem prostor.

Celková plocha: 115.000 m2 zahrnuje:

  • 39.000 m² prostor pro obchody a gastronomii (170 obchodů, 30 restaurací)
  • 19.500 m² kanceláří
  • 900 parkovacích míst v podzemních garážích.
[carousel-horizontal-posts-content-slider]