Zpět

Originální řešení zdění obvodových stěn se zalomením

Originalita řešení spočívá v použití dvou speciálních cihelných tvarovek s vloženou tepelnou izolací – polystyrénem tl. 50 mm pro vytvoření zalomení. Odpadá tím nutnost pracného řezání cihel a zároveň je zachována převazba zdiva ve vrstvách.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Na tento roh dále plynule navazuje zdivo z klasických cihelných bloků a vzájemná styčná (svislá) spára se plně promaltovává, nejlépe teplou maltou.
Pro dokonale vytvarované zalomení jednoho rohu arkýře či apsidy potřebujete při výšce stěny 2.750 mm jedenáct dvojic cihelných tvarovek.

Nové jednoduché a originální řešení je určeno pro zdění obvodových stěn se zalomením pod úhlem 135º (např. arkýře, apsidy) u nejčastěji používané tloušťky zdiva 440 mm.
Novinku s názvem SUPE®THERM R 135º, která nesnižuje tepelněizolační vlastnosti zdiva ani jeho pevnost, připravila společnost HELUZ.

Zdroj: TZ

[carousel-horizontal-posts-content-slider]